நகரம்     
Stad

-

flygplats

வானூர்தி நிலையம்

-

bostadshus

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

bänk

வங்கி

-

storstad

பெரிய நகரம்

-

cykelbana

பைக் பாதை

-

båthamn

படகுத் துறைமுகம்

-

huvudstad

தலைநகரம்

-

klockspel

கரில்லன்

-

kyrkogård

இடுகாடு

-

bio

சினிமா

-

stad

நகரம்

-

stadskarta

நகர வரைபடம்

-

brott

குற்றம்

-

demonstration

ஆர்ப்பாட்டம்

-

mässa

பொருட்காட்சி

-

brandkår

தீயணைப்புப் படை

-

fontän

நீரூற்று

-

sopor

குப்பை

-

hamn

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

hotell

விடுதி

-

brandpost

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

landmärke

முக்கிய இடம்

-

brevlådan

அஞ்சல் பெட்டி

-

område

அக்கம்பக்கம்

-

neonljus

நியான் விளக்கு

-

nattklubb

இரவு விடுதி

-

gamla stan

பழைய நகரம்

-

opera

இசை நாடகம்

-

park

பூங்கா

-

parkbänk

பூங்கா பெஞ்சு

-

parkering

கார் நிறுத்துமிடம்

-

telefonkiosk

தொலைபேசி சாவடி

-

postnummer

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

fängelse

சிறைச்சாலை

-

pub

குடிமனை

-

sevärdhet

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

horisont

தொடுவானம்

-

gatlykta

தெரு விளக்கு

-

turistbyrå

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

torn

கோட்டை

-

tunnel

சுரங்கப்பாதை

-

fordon

வண்டி

-

by

கிராமம்

-

vattentorn

நீர்க் கோபுரம்

-
flygplats
வானூர்தி நிலையம்

-
bostadshus
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
bänk
வங்கி

-
storstad
பெரிய நகரம்

-
cykelbana
பைக் பாதை

-
båthamn
படகுத் துறைமுகம்

-
huvudstad
தலைநகரம்

-
klockspel
கரில்லன்

-
kyrkogård
இடுகாடு

-
bio
சினிமா

-
stad
நகரம்

-
stadskarta
நகர வரைபடம்

-
brott
குற்றம்

-
demonstration
ஆர்ப்பாட்டம்

-
mässa
பொருட்காட்சி

-
brandkår
தீயணைப்புப் படை

-
fontän
நீரூற்று

-
sopor
குப்பை

-
hamn
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
hotell
விடுதி

-
brandpost
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
landmärke
முக்கிய இடம்

-
brevlådan
அஞ்சல் பெட்டி

-
område
அக்கம்பக்கம்

-
neonljus
நியான் விளக்கு

-
nattklubb
இரவு விடுதி

-
gamla stan
பழைய நகரம்

-
opera
இசை நாடகம்

-
park
பூங்கா

-
parkbänk
பூங்கா பெஞ்சு

-
parkering
கார் நிறுத்துமிடம்

-
telefonkiosk
தொலைபேசி சாவடி

-
postnummer
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
fängelse
சிறைச்சாலை

-
pub
குடிமனை

-
sevärdhet
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
horisont
தொடுவானம்

-
gatlykta
தெரு விளக்கு

-
turistbyrå
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
torn
கோட்டை

-
tunnel
சுரங்கப்பாதை

-
fordon
வண்டி

-
by
கிராமம்

-
vattentorn
நீர்க் கோபுரம்