வானிலை     
Väder

-

barometer +

காற்றழுத்தமானி

-

moln +

மேகம்

-

kyla +

குளிர்ச்சி

-

halvmåne +

பிறைச் சந்திரன்

-

mörker +

இருள்

-

torka +

வறட்சி

-

jorden +

புவி

-

dimma +

மூடுபனி

-

frost +

பனி

-

halka +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

värme +

வெப்பம்

-

orkan +

புயல்

-

istapp +

உறை நீர் மணி

-

blixt +

மின்னல்

-

meteor +

எரி நட்சத்திரம்

-

månen +

சந்திரன்

-

regnbåge +

வானவில்

-

regndroppe +

மழைத்துளி

-

snö +

பனி

-

snöflinga +

பனிச்செதில்

-

snögubbe +

பனி மனிதன்

-

stjärna +

நட்சத்திரம்

-

storm +

புயல்

-

stormflod +

புயல் எழுச்சி

-

sol +

சூரியன்

-

solstråle +

சூரியக் கதிர்கள்

-

aftonrodnad +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometer +

வெப்பமானி

-

åska +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

skymning +

அந்தி கருக்கல்

-

väder +

வானிலை

-

väta +

ஈரமான நிலை

-

vind +

வீசும் காற்று

-
barometer
காற்றழுத்தமானி

-
moln
மேகம்

-
kyla
குளிர்ச்சி

-
halvmåne
பிறைச் சந்திரன்

-
mörker
இருள்

-
torka
வறட்சி

-
jorden
புவி

-
dimma
மூடுபனி

-
frost
பனி

-
halka
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
värme
வெப்பம்

-
orkan
புயல்

-
istapp
உறை நீர் மணி

-
blixt
மின்னல்

-
meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
månen
சந்திரன்

-
regnbåge
வானவில்

-
regndroppe
மழைத்துளி

-
snö
பனி

-
snöflinga
பனிச்செதில்

-
snögubbe
பனி மனிதன்

-
stjärna
நட்சத்திரம்

-
storm
புயல்

-
stormflod
புயல் எழுச்சி

-
sol
சூரியன்

-
solstråle
சூரியக் கதிர்கள்

-
aftonrodnad
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometer
வெப்பமானி

-
åska
இடியுடன் கூடிய மழை

-
skymning
அந்தி கருக்கல்

-
väder
வானிலை

-
väta
ஈரமான நிலை

-
vind
வீசும் காற்று