இசை     
Musik

-

dragspel +

அக்கார்டியன்

-

balalajka +

பலேலெய்கா

-

band +

இசைக்குழு

-

banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

klarinett +

க்ளாரினெட்

-

konsert +

கச்சேரி

-

trumma +

டிரம்

-

trummor +

டிரம்ஸ்

-

flöjt +

புல்லாங்குழல்

-

flygel +

பெரும் பியானோ

-

gitarr +

கிடார்

-

konsertsal +

அரங்கு

-

keyboard +

விசைப்பலகை

-

munspel +

மவுத் ஆர்கன்

-

musik +

இசை

-

notställ +

இசை தாள்தாங்கி

-

not +

இசைக் குறிப்பு

-

orgel +

இசை ஆர்கன்

-

piano +

பியானோ

-

saxofon +

சாக்சஃபோன்

-

sångare +

பாடகர்

-

sträng +

கம்பி இழை

-

trumpet +

ஊதுகொம்பு

-

trumpetare +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

fiol +

வயலின்

-

fiolfodral +

வயலின் பெட்டி

-

xylofon +

சைலோபோன்

-
dragspel
அக்கார்டியன்

-
balalajka
பலேலெய்கா

-
band
இசைக்குழு

-
banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
klarinett
க்ளாரினெட்

-
konsert
கச்சேரி

-
trumma
டிரம்

-
trummor
டிரம்ஸ்

-
flöjt
புல்லாங்குழல்

-
flygel
பெரும் பியானோ

-
gitarr
கிடார்

-
konsertsal
அரங்கு

-
keyboard
விசைப்பலகை

-
munspel
மவுத் ஆர்கன்

-
musik
இசை

-
notställ
இசை தாள்தாங்கி

-
not
இசைக் குறிப்பு

-
orgel
இசை ஆர்கன்

-
piano
பியானோ

-
saxofon
சாக்சஃபோன்

-
sångare
பாடகர்

-
sträng
கம்பி இழை

-
trumpet
ஊதுகொம்பு

-
trumpetare
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
fiol
வயலின்

-
fiolfodral
வயலின் பெட்டி

-
xylofon
சைலோபோன்