கட்டிடக்கலை     
Arkitektur

-

arkitektur +

கட்டிடக்கலை

-

arena +

அரங்கம்

-

lada +

தானிய களஞ்சியம்

-

barock +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

byggsten +

தொகுதி

-

tegelhus +

செங்கல் வீடு

-

bro +

பாலம்

-

byggnad +

கட்டடம்

-

slott +

அரண்மனை

-

domkyrka +

தேவாலயம்

-

pelare +

பத்தி

-

byggplats +

கட்டுமானத் தளம்

-

kupol +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

fasad +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

fotbollsstadium +

கால்பந்து மைதானம்

-

fort +

கோட்டை

-

gavel +

கேபிள்

-

port +

வாயிற் கதவு

-

korsvirkeshus +

அரைமர வீடு

-

fyr +

கலங்கரை விளக்கம்

-

monument +

நினைவுச் சின்னம்

-

moské +

மசூதி

-

obelisk +

சதுரத் தூபி

-

kontorsbyggnad +

அலுவலக கட்டிடம்

-

tak +

கூரை

-

ruin +

சிதைவு

-

ställning +

சாரம்

-

skyskrapa +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

hängbro +

தொங்கு பாலம்

-

kakelplatta +

தரை ஓடு

-
arkitektur
கட்டிடக்கலை

-
arena
அரங்கம்

-
lada
தானிய களஞ்சியம்

-
barock
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
byggsten
தொகுதி

-
tegelhus
செங்கல் வீடு

-
bro
பாலம்

-
byggnad
கட்டடம்

-
slott
அரண்மனை

-
domkyrka
தேவாலயம்

-
pelare
பத்தி

-
byggplats
கட்டுமானத் தளம்

-
kupol
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
fasad
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
fotbollsstadium
கால்பந்து மைதானம்

-
fort
கோட்டை

-
gavel
கேபிள்

-
port
வாயிற் கதவு

-
korsvirkeshus
அரைமர வீடு

-
fyr
கலங்கரை விளக்கம்

-
monument
நினைவுச் சின்னம்

-
moské
மசூதி

-
obelisk
சதுரத் தூபி

-
kontorsbyggnad
அலுவலக கட்டிடம்

-
tak
கூரை

-
ruin
சிதைவு

-
ställning
சாரம்

-
skyskrapa
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
hängbro
தொங்கு பாலம்

-
kakelplatta
தரை ஓடு