பெரிய விலங்குகள்     
Stora djur

-

alligator +

முதலை

-

horn +

கிளைமான்கள்

-

babian +

பெருங்குரங்கு

-

björn +

கரடி

-

buffel +

எருமை

-

kamel +

ஒட்டகம்

-

gepard +

சிறுத்தைப்புலி

-

ko +

மாடு

-

krokodil +

முதலை

-

dinosaurie +

டைனோசர்

-

åsna +

கழுதை

-

drake +

டிராகன்

-

elefant +

யானை

-

giraff +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

flodhäst +

நீர்யானை

-

häst +

குதிரை

-

känguru +

கங்காரு

-

leopard +

சிறுத்தை

-

lejon +

சிங்கம்

-

lama +

லாமா

-

lodjur +

லின்க்ஸ்

-

monster +

அசாதாரன மிருகம்

-

älg +

கடமான்

-

struts +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

gris +

பன்றி

-

isbjörn +

துருவக் கரடி

-

puma +

பூமா

-

noshörning +

காண்டாமிருகம்

-

kronhjort +

ஆண் கலைமான்

-

tiger +

புலி

-

valross +

கடற்பசு

-

vildhäst +

காட்டு குதிரை

-

zebra +

வரிக்குதிரை

-
alligator
முதலை

-
horn
கிளைமான்கள்

-
babian
பெருங்குரங்கு

-
björn
கரடி

-
buffel
எருமை

-
kamel
ஒட்டகம்

-
gepard
சிறுத்தைப்புலி

-
ko
மாடு

-
krokodil
முதலை

-
dinosaurie
டைனோசர்

-
åsna
கழுதை

-
drake
டிராகன்

-
elefant
யானை

-
giraff
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
flodhäst
நீர்யானை

-
häst
குதிரை

-
känguru
கங்காரு

-
leopard
சிறுத்தை

-
lejon
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
lodjur
லின்க்ஸ்

-
monster
அசாதாரன மிருகம்

-
älg
கடமான்

-
struts
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
gris
பன்றி

-
isbjörn
துருவக் கரடி

-
puma
பூமா

-
noshörning
காண்டாமிருகம்

-
kronhjort
ஆண் கலைமான்

-
tiger
புலி

-
valross
கடற்பசு

-
vildhäst
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை