சிறிய விலங்குகள்     
Små djur

-

myra +

எறும்பு

-

skalbagge +

வண்டு

-

fågel +

பறவை

-

fågelbur +

பறவைக்கூண்டு

-

fågelholk +

பறவை வீடு

-

humla +

வண்டு

-

fjäril +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

larv +

கம்பளிப்பூச்சி

-

tusenfoting +

பூரான்

-

krabba +

நண்டு

-

fluga +

-

groda +

தவளை

-

guldfisk +

தங்கமீன்

-

gräshoppa +

வெட்டுக்கிளி

-

marsvin +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

igelkott +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

leguan +

உடும்பு

-

insekt +

பூச்சி

-

manet +

ஜெல்லிமீன்

-

kattunge +

பூனைக் குட்டி

-

nyckelpiga +

பொன்வண்டு

-

ödla +

பல்லி

-

lus +

பேன்

-

murmeldjur +

மர்மொட்

-

mygga +

கொசு

-

mus +

சுண்டெலி

-

ostron +

முத்துச் சிப்பி

-

skorpion +

தேள்

-

sjöhäst +

கடல் குதிரை

-

skal +

சிப்பி

-

räka +

இறால்

-

spindel +

சிலந்தி பூச்சி

-

spindelnät +

சிலந்தி வலை

-

sjöstjärna +

நட்சத்திர மீன்

-

geting +

குளவி

-
myra
எறும்பு

-
skalbagge
வண்டு

-
fågel
பறவை

-
fågelbur
பறவைக்கூண்டு

-
fågelholk
பறவை வீடு

-
humla
வண்டு

-
fjäril
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
larv
கம்பளிப்பூச்சி

-
tusenfoting
பூரான்

-
krabba
நண்டு

-
fluga


-
groda
தவளை

-
guldfisk
தங்கமீன்

-
gräshoppa
வெட்டுக்கிளி

-
marsvin
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
igelkott
முள்ளம்பன்றி

-
kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
leguan
உடும்பு

-
insekt
பூச்சி

-
manet
ஜெல்லிமீன்

-
kattunge
பூனைக் குட்டி

-
nyckelpiga
பொன்வண்டு

-
ödla
பல்லி

-
lus
பேன்

-
murmeldjur
மர்மொட்

-
mygga
கொசு

-
mus
சுண்டெலி

-
ostron
முத்துச் சிப்பி

-
skorpion
தேள்

-
sjöhäst
கடல் குதிரை

-
skal
சிப்பி

-
räka
இறால்

-
spindel
சிலந்தி பூச்சி

-
spindelnät
சிலந்தி வலை

-
sjöstjärna
நட்சத்திர மீன்

-
geting
குளவி