பானங்கள்     
Drycker

-

alkohol +

மது

-

öl +

பீர்

-

ölflaska +

பீர் பாட்டில்

-

kapsyl +

பாட்டில் மூடி

-

cappuccino +

கப்புச்சினோ காபி

-

champagne +

ஷாம்பைன்

-

champagneglas +

ஷாம்பைன் கண்ணாடி

-

cocktail +

காக்டெய்ல்

-

kaffe +

காபி

-

kork +

தக்கை

-

korkskruv +

தக்கைத் திருகாணி

-

juice +

பழச்சாறு

-

tratt +

புனல்

-

iskub +

பனிக்கட்டி

-

kanna +

கூஜா

-

kaffekanna +

கொதி கெண்டி

-

likör +

மது பானம்

-

mjölk +

பால்

-

mugg +

குவளை

-

apelsinjuice +

ஆரஞ்சு சாறு

-

kanna +

பெரிய கூஜா

-

plastmugg +

நெகிழி கோப்பை

-

rödvin +

சிவப்பு ஒயின்

-

sugrör +

உறுஞ்சு குழாய்

-

te +

தேநீர்

-

tekanna +

தேனீர் பாத்திரம்

-

termos +

வெப்பக்காப்புக் குடுவை

-

törst +

தாகம்

-

vatten +

தண்ணீர்

-

whisky +

விஸ்கி

-

vitvin +

வெள்ளை ஒயின்

-

vin +

மது

-
alkohol
மது

-
öl
பீர்

-
ölflaska
பீர் பாட்டில்

-
kapsyl
பாட்டில் மூடி

-
cappuccino
கப்புச்சினோ காபி

-
champagne
ஷாம்பைன்

-
champagneglas
ஷாம்பைன் கண்ணாடி

-
cocktail
காக்டெய்ல்

-
kaffe
காபி

-
kork
தக்கை

-
korkskruv
தக்கைத் திருகாணி

-
juice
பழச்சாறு

-
tratt
புனல்

-
iskub
பனிக்கட்டி

-
kanna
கூஜா

-
kaffekanna
கொதி கெண்டி

-
likör
மது பானம்

-
mjölk
பால்

-
mugg
குவளை

-
apelsinjuice
ஆரஞ்சு சாறு

-
kanna
பெரிய கூஜா

-
plastmugg
நெகிழி கோப்பை

-
rödvin
சிவப்பு ஒயின்

-
sugrör
உறுஞ்சு குழாய்

-
te
தேநீர்

-
tekanna
தேனீர் பாத்திரம்

-
termos
வெப்பக்காப்புக் குடுவை

-
törst
தாகம்

-
vatten
தண்ணீர்

-
whisky
விஸ்கி

-
vitvin
வெள்ளை ஒயின்

-
vin
மது