கட்டிடக்கலை     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

கட்டிடக்கலை

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

அரங்கம்

-

โรงนา
rong-na
+

தானிய களஞ்சியம்

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

อิฐ
ìt′
+

தொகுதி

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

செங்கல் வீடு

-

สะพาน
sà′-pan
+

பாலம்

-

อาคาร
a-kan
+

கட்டடம்

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

அரண்மனை

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

தேவாலயம்

-

เสา
sǎo′
+

பத்தி

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

கட்டுமானத் தளம்

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

கால்பந்து மைதானம்

-

ป้อม
bhâwm
+

கோட்டை

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

கேபிள்

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

வாயிற் கதவு

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

அரைமர வீடு

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

கலங்கரை விளக்கம்

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

நினைவுச் சின்னம்

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

மசூதி

-

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
+

சதுரத் தூபி

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

அலுவலக கட்டிடம்

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

கூரை

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

சிதைவு

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

சாரம்

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

தொங்கு பாலம்

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

தரை ஓடு

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
கட்டிடக்கலை

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
அரங்கம்

-
โรงนา
rong-na
தானிய களஞ்சியம்

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
อิฐ
ìt′
தொகுதி

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
செங்கல் வீடு

-
สะพาน
sà′-pan
பாலம்

-
อาคาร
a-kan
கட்டடம்

-
ปราสาท
bhra-sàt
அரண்மனை

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
தேவாலயம்

-
เสา
sǎo′
பத்தி

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
கட்டுமானத் தளம்

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
கால்பந்து மைதானம்

-
ป้อม
bhâwm
கோட்டை

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
கேபிள்

-
ประตู
bhrà′-dhoo
வாயிற் கதவு

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
அரைமர வீடு

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
கலங்கரை விளக்கம்

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
நினைவுச் சின்னம்

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
மசூதி

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
சதுரத் தூபி

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
அலுவலக கட்டிடம்

-
หลังคา
lǎng′-ka
கூரை

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
சிதைவு

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
சாரம்

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
தொங்கு பாலம்

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
தரை ஓடு