சிப்பக்கட்டணம்     
Paketleme

-

alüminyum folyo

அலுமினிய மென்தகடு

-

fıçı

பீப்பாய்

-

sepet

கூடை

-

şişe

புட்டி

-

kutu

பெட்டி

-

çikolata kutusu

சாக்லெட் பெட்டி

-

karton

அட்டை

-

içerik

உள்ளடக்கம்

-

sandık

சட்டப்பெட்டி

-

zarf

உறை

-

düğüm

முடிச்சு

-

metal kutu

உலோகப் பெட்டி

-

yağ varili

எண்ணெய் டிரம்

-

ambalaj

சிப்பக்கட்டணம்

-

kağıt

காகிதம்

-

kağıt torba

காகிதப் பை

-

plastik

நெகிழி

-

konserve kutusu

கேன்

-

çanta

தோள் பை

-

şarap varili

மது பீப்பாய்

-

şarap şişesi

மது பாட்டில்

-

ahşap kutu

மரப் பெட்டி

-
alüminyum folyo
அலுமினிய மென்தகடு

-
fıçı
பீப்பாய்

-
sepet
கூடை

-
şişe
புட்டி

-
kutu
பெட்டி

-
çikolata kutusu
சாக்லெட் பெட்டி

-
karton
அட்டை

-
içerik
உள்ளடக்கம்

-
sandık
சட்டப்பெட்டி

-
zarf
உறை

-
düğüm
முடிச்சு

-
metal kutu
உலோகப் பெட்டி

-
yağ varili
எண்ணெய் டிரம்

-
ambalaj
சிப்பக்கட்டணம்

-
kağıt
காகிதம்

-
kağıt torba
காகிதப் பை

-
plastik
நெகிழி

-
konserve kutusu
கேன்

-
çanta
தோள் பை

-
şarap varili
மது பீப்பாய்

-
şarap şişesi
மது பாட்டில்

-
ahşap kutu
மரப் பெட்டி