உடல்     
Vücut

-

kol +

கை

-

sırt +

பின்புறம்

-

kel kafa +

வழுக்கைச் தலை

-

sakal +

தாடி

-

kan +

இரத்தம்

-

kemik +

எலும்பு

-

popo +

பிட்டம்

-

örgü +

பின்னல்

-

beyin +

மூளை

-

göğüs +

மார்பு

-

kulak +

காது

-

göz +

கண்

-

yüz +

முகம்

-

parmak +

விரல்

-

parmak izi +

கைரேகை

-

tokat +

முஷ்டி

-

ayak +

பாதம்

-

saç +

மயிர்

-

saç kesimi +

முடி வெட்டுதல்

-

el +

கை

-

kafa +

தலை

-

kalp +

இதயம்

-

işaret parmağı +

ஆள்காட்டி விரல்

-

böbrek +

சிறுநீரகம்

-

diz +

முழங்கால்

-

bacak +

கால்

-

dudak +

உதடு

-

ağız +

வாய்

-

lüle +

மயிர்சுருள்

-

iskelet +

எலும்புக் கூடு

-

cilt +

தோல்

-

kafatası +

மண்டை ஓடு

-

dövme +

பச்சை குத்தல்

-

boğaz +

தொண்டை

-

baş parmak +

கட்டை விரல்

-

ayak parmağı +

கால்விரல்

-

dil +

நாக்கு

-

diş +

பல்

-

peruk +

பொய்முடி

-
kol
கை

-
sırt
பின்புறம்

-
kel kafa
வழுக்கைச் தலை

-
sakal
தாடி

-
kan
இரத்தம்

-
kemik
எலும்பு

-
popo
பிட்டம்

-
örgü
பின்னல்

-
beyin
மூளை

-
göğüs
மார்பு

-
kulak
காது

-
göz
கண்

-
yüz
முகம்

-
parmak
விரல்

-
parmak izi
கைரேகை

-
tokat
முஷ்டி

-
ayak
பாதம்

-
saç
மயிர்

-
saç kesimi
முடி வெட்டுதல்

-
el
கை

-
kafa
தலை

-
kalp
இதயம்

-
işaret parmağı
ஆள்காட்டி விரல்

-
böbrek
சிறுநீரகம்

-
diz
முழங்கால்

-
bacak
கால்

-
dudak
உதடு

-
ağız
வாய்

-
lüle
மயிர்சுருள்

-
iskelet
எலும்புக் கூடு

-
cilt
தோல்

-
kafatası
மண்டை ஓடு

-
dövme
பச்சை குத்தல்

-
boğaz
தொண்டை

-
baş parmak
கட்டை விரல்

-
ayak parmağı
கால்விரல்

-
dil
நாக்கு

-
diş
பல்

-
peruk
பொய்முடி