இயற்கை     
Doğa

-

yay +

வளைவு

-

ahır +

தானியக் களஞ்சியம்

-

koy +

விரிகுடா

-

sahil +

கடற்கரை

-

kabarcık +

நீர்க்குமிழி

-

mağara +

குகை

-

çiftlik +

பண்ணை

-

yangın +

தீ

-

ayak izi +

கால் தடம்

-

dünya +

உலகம்

-

hasat +

அறுவடை

-

saman balyalarını +

வைக்கோல் கட்டு

-

göl +

ஏரி

-

yaprak +

இலை

-

dağ +

மலை

-

okyanus +

சமுத்திரம்

-

panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

kaya +

பாறை

-

bahar +

வசந்தகாலம்

-

bataklık +

சதுப்பு நிலம்

-

ağaç +

மரம்

-

ağaç gövdesi +

அடிமரம்

-

vadi +

பள்ளத்தாக்கு

-

manzara +

காட்சி

-

su jeti +

நீர் ஊற்று

-

şelale +

நீர்வீழ்ச்சி

-

dalga +

அலை

-
yay
வளைவு

-
ahır
தானியக் களஞ்சியம்

-
koy
விரிகுடா

-
sahil
கடற்கரை

-
kabarcık
நீர்க்குமிழி

-
mağara
குகை

-
çiftlik
பண்ணை

-
yangın
தீ

-
ayak izi
கால் தடம்

-
dünya
உலகம்

-
hasat
அறுவடை

-
saman balyalarını
வைக்கோல் கட்டு

-
göl
ஏரி

-
yaprak
இலை

-
dağ
மலை

-
okyanus
சமுத்திரம்

-
panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
kaya
பாறை

-
bahar
வசந்தகாலம்

-
bataklık
சதுப்பு நிலம்

-
ağaç
மரம்

-
ağaç gövdesi
அடிமரம்

-
vadi
பள்ளத்தாக்கு

-
manzara
காட்சி

-
su jeti
நீர் ஊற்று

-
şelale
நீர்வீழ்ச்சி

-
dalga
அலை