மூலப்பொருட்கள்     
Malzemeler

-

pirinç +

பித்தளை

-

çimento +

சிமென்ட்

-

seramik +

பீங்கான்

-

bez +

கைத்துணி

-

bez +

துணி

-

pamuk +

பருத்தி

-

kristal +

படிகம்

-

kir +

அழுக்கு

-

tutkal +

பசை

-

deri +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metal +

உலோகம்

-

yağ +

எண்ணெய்

-

toz +

பொடி

-

tuz +

உப்பு

-

kum +

மணல்

-

hurda +

வீணான பொருள்கள்

-

gümüş +

வெள்ளி

-

taş +

கல்

-

saman +

வைக்கோல்

-

odun +

மரம்

-

yün +

கம்பளி

-
pirinç
பித்தளை

-
çimento
சிமென்ட்

-
seramik
பீங்கான்

-
bez
கைத்துணி

-
bez
துணி

-
pamuk
பருத்தி

-
kristal
படிகம்

-
kir
அழுக்கு

-
tutkal
பசை

-
deri
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metal
உலோகம்

-
yağ
எண்ணெய்

-
toz
பொடி

-
tuz
உப்பு

-
kum
மணல்

-
hurda
வீணான பொருள்கள்

-
gümüş
வெள்ளி

-
taş
கல்

-
saman
வைக்கோல்

-
odun
மரம்

-
yün
கம்பளி