வானிலை     
Hava

-

barometre

காற்றழுத்தமானி

-

bulut

மேகம்

-

soğuk

குளிர்ச்சி

-

hilal

பிறைச் சந்திரன்

-

karanlık

இருள்

-

kuraklık

வறட்சி

-

toprak

புவி

-

sis

மூடுபனி

-

don

பனி

-

don

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

isı

வெப்பம்

-

kasırga

புயல்

-

saçak

உறை நீர் மணி

-

yıldırım

மின்னல்

-

meteor

எரி நட்சத்திரம்

-

ay

சந்திரன்

-

gökkuşağı

வானவில்

-

yağmur damlası

மழைத்துளி

-

kar

பனி

-

kar tanesi

பனிச்செதில்

-

kardan adam

பனி மனிதன்

-

yıldız

நட்சத்திரம்

-

fırtına

புயல்

-

fırtına kabarması

புயல் எழுச்சி

-

güneş

சூரியன்

-

güneş ışığı

சூரியக் கதிர்கள்

-

gün batımı

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometre

வெப்பமானி

-

fırtına

இடியுடன் கூடிய மழை

-

alacakaranlık

அந்தி கருக்கல்

-

hava

வானிலை

-

ıslak koşul

ஈரமான நிலை

-

rüzgar

வீசும் காற்று

-
barometre
காற்றழுத்தமானி

-
bulut
மேகம்

-
soğuk
குளிர்ச்சி

-
hilal
பிறைச் சந்திரன்

-
karanlık
இருள்

-
kuraklık
வறட்சி

-
toprak
புவி

-
sis
மூடுபனி

-
don
பனி

-
don
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
isı
வெப்பம்

-
kasırga
புயல்

-
saçak
உறை நீர் மணி

-
yıldırım
மின்னல்

-
meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
ay
சந்திரன்

-
gökkuşağı
வானவில்

-
yağmur damlası
மழைத்துளி

-
kar
பனி

-
kar tanesi
பனிச்செதில்

-
kardan adam
பனி மனிதன்

-
yıldız
நட்சத்திரம்

-
fırtına
புயல்

-
fırtına kabarması
புயல் எழுச்சி

-
güneş
சூரியன்

-
güneş ışığı
சூரியக் கதிர்கள்

-
gün batımı
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometre
வெப்பமானி

-
fırtına
இடியுடன் கூடிய மழை

-
alacakaranlık
அந்தி கருக்கல்

-
hava
வானிலை

-
ıslak koşul
ஈரமான நிலை

-
rüzgar
வீசும் காற்று