வானிலை     
Hava

-

barometre +

காற்றழுத்தமானி

-

bulut +

மேகம்

-

soğuk +

குளிர்ச்சி

-

hilal +

பிறைச் சந்திரன்

-

karanlık +

இருள்

-

kuraklık +

வறட்சி

-

toprak +

புவி

-

sis +

மூடுபனி

-

don +

பனி

-

don +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

isı +

வெப்பம்

-

kasırga +

புயல்

-

saçak +

உறை நீர் மணி

-

yıldırım +

மின்னல்

-

meteor +

எரி நட்சத்திரம்

-

ay +

சந்திரன்

-

gökkuşağı +

வானவில்

-

yağmur damlası +

மழைத்துளி

-

kar +

பனி

-

kar tanesi +

பனிச்செதில்

-

kardan adam +

பனி மனிதன்

-

yıldız +

நட்சத்திரம்

-

fırtına +

புயல்

-

fırtına kabarması +

புயல் எழுச்சி

-

güneş +

சூரியன்

-

güneş ışığı +

சூரியக் கதிர்கள்

-

gün batımı +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometre +

வெப்பமானி

-

fırtına +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

alacakaranlık +

அந்தி கருக்கல்

-

hava +

வானிலை

-

ıslak koşul +

ஈரமான நிலை

-

rüzgar +

வீசும் காற்று

-
barometre
காற்றழுத்தமானி

-
bulut
மேகம்

-
soğuk
குளிர்ச்சி

-
hilal
பிறைச் சந்திரன்

-
karanlık
இருள்

-
kuraklık
வறட்சி

-
toprak
புவி

-
sis
மூடுபனி

-
don
பனி

-
don
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
isı
வெப்பம்

-
kasırga
புயல்

-
saçak
உறை நீர் மணி

-
yıldırım
மின்னல்

-
meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
ay
சந்திரன்

-
gökkuşağı
வானவில்

-
yağmur damlası
மழைத்துளி

-
kar
பனி

-
kar tanesi
பனிச்செதில்

-
kardan adam
பனி மனிதன்

-
yıldız
நட்சத்திரம்

-
fırtına
புயல்

-
fırtına kabarması
புயல் எழுச்சி

-
güneş
சூரியன்

-
güneş ışığı
சூரியக் கதிர்கள்

-
gün batımı
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometre
வெப்பமானி

-
fırtına
இடியுடன் கூடிய மழை

-
alacakaranlık
அந்தி கருக்கல்

-
hava
வானிலை

-
ıslak koşul
ஈரமான நிலை

-
rüzgar
வீசும் காற்று