வாங்குதல்     
Alışveriş

-

emek fırını +

அடுமனை

-

barkod +

பட்டை குறி

-

kitabevi +

புத்தகக் கடை

-

kafe +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

eczane +

மருந்துக்கடை

-

kuru temızleyici +

உலர் சலவை

-

çiçekçi dükkanı +

பூக் கடை

-

hediye +

பரிசுப்பொருள்

-

pazar +

அங்காடி

-

pazar yeri +

சந்தை மண்டபம்

-

gazete standı +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

eczane +

மருந்தகம்

-

postane +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

çanak çömlek +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

satış +

விற்பனை

-

dükkan +

கடை

-

alışveriş +

பொருள் வாங்குதல்

-

alışveriş çantası +

ஷாப்பிங் பை

-

alışveriş sepeti +

ஷாப்பிங் கூடை

-

alışveriş sepeti +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

alışveriş turu +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
emek fırını
அடுமனை

-
barkod
பட்டை குறி

-
kitabevi
புத்தகக் கடை

-
kafe
சிற்றுண்டி விடுதி

-
eczane
மருந்துக்கடை

-
kuru temızleyici
உலர் சலவை

-
çiçekçi dükkanı
பூக் கடை

-
hediye
பரிசுப்பொருள்

-
pazar
அங்காடி

-
pazar yeri
சந்தை மண்டபம்

-
gazete standı
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
eczane
மருந்தகம்

-
postane
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
çanak çömlek
மண்பாண்ட அங்காடி

-
satış
விற்பனை

-
dükkan
கடை

-
alışveriş
பொருள் வாங்குதல்

-
alışveriş çantası
ஷாப்பிங் பை

-
alışveriş sepeti
ஷாப்பிங் கூடை

-
alışveriş sepeti
ஷாப்பிங் வண்டி

-
alışveriş turu
ஷாப்பிங் சுற்றுலா