கட்டிடக்கலை     
Mimari

-

mimari +

கட்டிடக்கலை

-

arena +

அரங்கம்

-

ahır +

தானிய களஞ்சியம்

-

barok +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

blok +

தொகுதி

-

tuğla ev +

செங்கல் வீடு

-

köprü +

பாலம்

-

bina +

கட்டடம்

-

kale +

அரண்மனை

-

katedral +

தேவாலயம்

-

sütun +

பத்தி

-

şantiye +

கட்டுமானத் தளம்

-

kubbe +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

cephe +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

futbol stadyumu +

கால்பந்து மைதானம்

-

kale +

கோட்டை

-

eğik duvar +

கேபிள்

-

kapı +

வாயிற் கதவு

-

yarı ahşap ev +

அரைமர வீடு

-

deniz feneri +

கலங்கரை விளக்கம்

-

anıt +

நினைவுச் சின்னம்

-

cami +

மசூதி

-

dikilitaş +

சதுரத் தூபி

-

ofis binası +

அலுவலக கட்டிடம்

-

çatı +

கூரை

-

harabe +

சிதைவு

-

iskele +

சாரம்

-

gökdelen +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

asma köprü +

தொங்கு பாலம்

-

karo +

தரை ஓடு

-
mimari
கட்டிடக்கலை

-
arena
அரங்கம்

-
ahır
தானிய களஞ்சியம்

-
barok
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
blok
தொகுதி

-
tuğla ev
செங்கல் வீடு

-
köprü
பாலம்

-
bina
கட்டடம்

-
kale
அரண்மனை

-
katedral
தேவாலயம்

-
sütun
பத்தி

-
şantiye
கட்டுமானத் தளம்

-
kubbe
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
cephe
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
futbol stadyumu
கால்பந்து மைதானம்

-
kale
கோட்டை

-
eğik duvar
கேபிள்

-
kapı
வாயிற் கதவு

-
yarı ahşap ev
அரைமர வீடு

-
deniz feneri
கலங்கரை விளக்கம்

-
anıt
நினைவுச் சின்னம்

-
cami
மசூதி

-
dikilitaş
சதுரத் தூபி

-
ofis binası
அலுவலக கட்டிடம்

-
çatı
கூரை

-
harabe
சிதைவு

-
iskele
சாரம்

-
gökdelen
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
asma köprü
தொங்கு பாலம்

-
karo
தரை ஓடு