சிறிய விலங்குகள்     
Küçük hayvanlar

-

karınca +

எறும்பு

-

böcek +

வண்டு

-

kuş +

பறவை

-

kuş kafesi +

பறவைக்கூண்டு

-

kuş evi +

பறவை வீடு

-

yabanarısı +

வண்டு

-

kelebek +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

tırtıl +

கம்பளிப்பூச்சி

-

kırkayak +

பூரான்

-

yengeç +

நண்டு

-

sinek +

-

kurbağa +

தவளை

-

japon balığı +

தங்கமீன்

-

çekirge +

வெட்டுக்கிளி

-

kobay faresi +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

kirpi +

முள்ளம்பன்றி

-

sinekkuşu +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguana +

உடும்பு

-

böcek +

பூச்சி

-

denizanası +

ஜெல்லிமீன்

-

kedi yavrusu +

பூனைக் குட்டி

-

uğur böceği +

பொன்வண்டு

-

kertenkele +

பல்லி

-

bit +

பேன்

-

dağ sıçanı +

மர்மொட்

-

sivrisinek +

கொசு

-

fare +

சுண்டெலி

-

istiridye +

முத்துச் சிப்பி

-

akrep +

தேள்

-

denizatı +

கடல் குதிரை

-

kabuk +

சிப்பி

-

karides +

இறால்

-

örümcek +

சிலந்தி பூச்சி

-

örümcek ağı +

சிலந்தி வலை

-

denizyıldızı +

நட்சத்திர மீன்

-

yabanarısı +

குளவி

-
karınca
எறும்பு

-
böcek
வண்டு

-
kuş
பறவை

-
kuş kafesi
பறவைக்கூண்டு

-
kuş evi
பறவை வீடு

-
yabanarısı
வண்டு

-
kelebek
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
tırtıl
கம்பளிப்பூச்சி

-
kırkayak
பூரான்

-
yengeç
நண்டு

-
sinek


-
kurbağa
தவளை

-
japon balığı
தங்கமீன்

-
çekirge
வெட்டுக்கிளி

-
kobay faresi
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
kirpi
முள்ளம்பன்றி

-
sinekkuşu
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguana
உடும்பு

-
böcek
பூச்சி

-
denizanası
ஜெல்லிமீன்

-
kedi yavrusu
பூனைக் குட்டி

-
uğur böceği
பொன்வண்டு

-
kertenkele
பல்லி

-
bit
பேன்

-
dağ sıçanı
மர்மொட்

-
sivrisinek
கொசு

-
fare
சுண்டெலி

-
istiridye
முத்துச் சிப்பி

-
akrep
தேள்

-
denizatı
கடல் குதிரை

-
kabuk
சிப்பி

-
karides
இறால்

-
örümcek
சிலந்தி பூச்சி

-
örümcek ağı
சிலந்தி வலை

-
denizyıldızı
நட்சத்திர மீன்

-
yabanarısı
குளவி