அலுவலகம்     
Ofis

-

tükenmez kalem +

பந்துமுனை பேனா

-

mola +

இடைவேளை

-

evrak çantası +

கைப்பெட்டி

-

boyama kalemi +

வண்ணப் பென்சில்

-

konferans +

மாநாடு

-

konferans salonu +

கலந்தாய்வு அறை

-

kopya +

நகல்

-

dizin +

அடைவு

-

dosya +

கோப்பு

-

dosya dolabı +

கோப்பு அலமாரி

-

dolma kalem +

மையூற்று எழுதுகோல்

-

mektup kutusu +

கடிதத் தட்டு

-

işaretleyici +

குறிப்போன்

-

defter +

குறிப்பேடு

-

bloknot +

குறிதாள் அட்டை

-

ofis +

அலுவலகம்

-

ofis koltuğu +

அலுவலக நாற்காலி

-

fazla mesai +

மிகைநேரம்

-

ataş +

காகிதக் கவ்வி

-

kalem +

பென்சில்

-

delgeç +

துளைப்பி

-

kasa +

பெட்டகம்

-

kalemtıraş +

கூராக்கி

-

parçalanmış kağıt +

துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-

parçalayıcı +

துருவுகருவி

-

spiral cilt +

பிணைப்பு சுழல்

-

zımba +

பிணிப்பூசி

-

zımba +

பிணிக்கை

-

daktilo +

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-

iş yeri +

பணிநிலையம்

-
tükenmez kalem
பந்துமுனை பேனா

-
mola
இடைவேளை

-
evrak çantası
கைப்பெட்டி

-
boyama kalemi
வண்ணப் பென்சில்

-
konferans
மாநாடு

-
konferans salonu
கலந்தாய்வு அறை

-
kopya
நகல்

-
dizin
அடைவு

-
dosya
கோப்பு

-
dosya dolabı
கோப்பு அலமாரி

-
dolma kalem
மையூற்று எழுதுகோல்

-
mektup kutusu
கடிதத் தட்டு

-
işaretleyici
குறிப்போன்

-
defter
குறிப்பேடு

-
bloknot
குறிதாள் அட்டை

-
ofis
அலுவலகம்

-
ofis koltuğu
அலுவலக நாற்காலி

-
fazla mesai
மிகைநேரம்

-
ataş
காகிதக் கவ்வி

-
kalem
பென்சில்

-
delgeç
துளைப்பி

-
kasa
பெட்டகம்

-
kalemtıraş
கூராக்கி

-
parçalanmış kağıt
துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்

-
parçalayıcı
துருவுகருவி

-
spiral cilt
பிணைப்பு சுழல்

-
zımba
பிணிப்பூசி

-
zımba
பிணிக்கை

-
daktilo
தட்டெழுத்து இயந்திரம்

-
iş yeri
பணிநிலையம்