பானங்கள்     
İçkiler

-

alkol +

மது

-

bira +

பீர்

-

bira şişesi +

பீர் பாட்டில்

-

kapak +

பாட்டில் மூடி

-

cappuccino +

கப்புச்சினோ காபி

-

şampanya +

ஷாம்பைன்

-

şampanya kadehi +

ஷாம்பைன் கண்ணாடி

-

kokteyl +

காக்டெய்ல்

-

kahve +

காபி

-

mantar +

தக்கை

-

tirbuşon +

தக்கைத் திருகாணி

-

meyve suyu +

பழச்சாறு

-

huni +

புனல்

-

buz +

பனிக்கட்டி

-

surahi +

கூஜா

-

su ısıtıcısı +

கொதி கெண்டி

-

likör +

மது பானம்

-

süt +

பால்

-

kupa +

குவளை

-

portakal suyu +

ஆரஞ்சு சாறு

-

sürahi +

பெரிய கூஜா

-

plastik bardak +

நெகிழி கோப்பை

-

kırmızı şarap +

சிவப்பு ஒயின்

-

pipet +

உறுஞ்சு குழாய்

-

çay +

தேநீர்

-

demlik +

தேனீர் பாத்திரம்

-

termos +

வெப்பக்காப்புக் குடுவை

-

susuzluk +

தாகம்

-

su +

தண்ணீர்

-

viski +

விஸ்கி

-

beyaz şarap +

வெள்ளை ஒயின்

-

şarap +

மது

-
alkol
மது

-
bira
பீர்

-
bira şişesi
பீர் பாட்டில்

-
kapak
பாட்டில் மூடி

-
cappuccino
கப்புச்சினோ காபி

-
şampanya
ஷாம்பைன்

-
şampanya kadehi
ஷாம்பைன் கண்ணாடி

-
kokteyl
காக்டெய்ல்

-
kahve
காபி

-
mantar
தக்கை

-
tirbuşon
தக்கைத் திருகாணி

-
meyve suyu
பழச்சாறு

-
huni
புனல்

-
buz
பனிக்கட்டி

-
surahi
கூஜா

-
su ısıtıcısı
கொதி கெண்டி

-
likör
மது பானம்

-
süt
பால்

-
kupa
குவளை

-
portakal suyu
ஆரஞ்சு சாறு

-
sürahi
பெரிய கூஜா

-
plastik bardak
நெகிழி கோப்பை

-
kırmızı şarap
சிவப்பு ஒயின்

-
pipet
உறுஞ்சு குழாய்

-
çay
தேநீர்

-
demlik
தேனீர் பாத்திரம்

-
termos
வெப்பக்காப்புக் குடுவை

-
susuzluk
தாகம்

-
su
தண்ணீர்

-
viski
விஸ்கி

-
beyaz şarap
வெள்ளை ஒயின்

-
şarap
மது