பெரிய விலங்குகள்     
Великі тварини

-

роги
rohy

கிளைமான்கள்

-

павіан
pavian

பெருங்குரங்கு

-

буйвол
buyvol

எருமை

-

верблюд
verblyud

ஒட்டகம்

-

гепард
hepard

சிறுத்தைப்புலி

-

динозавр
dynozavr

டைனோசர்

-

осел
osel

கழுதை

-

дракон
drakon

டிராகன்

-

слон
slon

யானை

-

жираф
zhyraf

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

горила
horyla

மனிதக்குரங்கு

-

бегемот
behemot

நீர்யானை

-

кінь
kinʹ

குதிரை

-

кенгуру
kenhuru

கங்காரு

-

леопард
leopard

சிறுத்தை

-

лев
lev

சிங்கம்

-

лама
lama

லாமா

-

рись
rysʹ

லின்க்ஸ்

-

монстр
monstr

அசாதாரன மிருகம்

-

лось
losʹ

கடமான்

-

страус
straus

தீக்கோழி

-

панда
panda

பாண்டா

-

свиня
svynya

பன்றி

-

білий ведмідь
bilyy vedmidʹ

துருவக் கரடி

-

пума
puma

பூமா

-

носоріг
nosorih

காண்டாமிருகம்

-

олень
olenʹ

ஆண் கலைமான்

-

тигр
tyhr

புலி

-

морж
morzh

கடற்பசு

-

дикий кінь
dykyy kinʹ

காட்டு குதிரை

-

зебра
zebra

வரிக்குதிரை

-
алігатор
alihator
முதலை

-
роги
rohy
கிளைமான்கள்

-
павіан
pavian
பெருங்குரங்கு

-
ведмідь
vedmidʹ
கரடி

-
буйвол
buyvol
எருமை

-
верблюд
verblyud
ஒட்டகம்

-
гепард
hepard
சிறுத்தைப்புலி

-
корова
korova
மாடு

-
крокодил
krokodyl
முதலை

-
динозавр
dynozavr
டைனோசர்

-
осел
osel
கழுதை

-
дракон
drakon
டிராகன்

-
слон
slon
யானை

-
жираф
zhyraf
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
горила
horyla
மனிதக்குரங்கு

-
бегемот
behemot
நீர்யானை

-
кінь
kinʹ
குதிரை

-
кенгуру
kenhuru
கங்காரு

-
леопард
leopard
சிறுத்தை

-
лев
lev
சிங்கம்

-
лама
lama
லாமா

-
рись
rysʹ
லின்க்ஸ்

-
монстр
monstr
அசாதாரன மிருகம்

-
лось
losʹ
கடமான்

-
страус
straus
தீக்கோழி

-
панда
panda
பாண்டா

-
свиня
svynya
பன்றி

-
білий ведмідь
bilyy vedmidʹ
துருவக் கரடி

-
пума
puma
பூமா

-
носоріг
nosorih
காண்டாமிருகம்

-
олень
olenʹ
ஆண் கலைமான்

-
тигр
tyhr
புலி

-
морж
morzh
கடற்பசு

-
дикий кінь
dykyy kinʹ
காட்டு குதிரை

-
зебра
zebra
வரிக்குதிரை