பெரிய விலங்குகள்     
Động vật lớn

-

cá sấu

முதலை

-

hươu, nai

கிளைமான்கள்

-

khỉ đầu chó

பெருங்குரங்கு

-

gấu

கரடி

-

trâu

எருமை

-

lạc đà

ஒட்டகம்

-

con báo gêpa

சிறுத்தைப்புலி

-

bò cái

மாடு

-

cá sấu

முதலை

-

khủng long

டைனோசர்

-

con lừa

கழுதை

-

con rồng

டிராகன்

-

con voi

யானை

-

con hươu cao cổ

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

khỉ độc gôrila

மனிதக்குரங்கு

-

hà mã

நீர்யானை

-

con ngựa

குதிரை

-

chuột túi

கங்காரு

-

con báo hoa mai

சிறுத்தை

-

sư tử

சிங்கம்

-

mèo rừng

லின்க்ஸ்

-

con quái vật

அசாதாரன மிருகம்

-

đà điểu

தீக்கோழி

-

gấu trúc

பாண்டா

-

con lợn

பன்றி

-

gấu Bắc cực

துருவக் கரடி

-

con tê giác

காண்டாமிருகம்

-

con hươu đực

ஆண் கலைமான்

-

con hổ

புலி

-

con hải mã

கடற்பசு

-

ngựa hoang

காட்டு குதிரை

-

ngựa vằn

வரிக்குதிரை

-
cá sấu
முதலை

-
hươu, nai
கிளைமான்கள்

-
khỉ đầu chó
பெருங்குரங்கு

-
gấu
கரடி

-
trâu
எருமை

-
lạc đà
ஒட்டகம்

-
con báo gêpa
சிறுத்தைப்புலி

-
bò cái
மாடு

-
cá sấu
முதலை

-
khủng long
டைனோசர்

-
con lừa
கழுதை

-
con rồng
டிராகன்

-
con voi
யானை

-
con hươu cao cổ
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
khỉ độc gôrila
மனிதக்குரங்கு

-
hà mã
நீர்யானை

-
con ngựa
குதிரை

-
chuột túi
கங்காரு

-
con báo hoa mai
சிறுத்தை

-
sư tử
சிங்கம்

-
lạc đà không bướu
லாமா

-
mèo rừng
லின்க்ஸ்

-
con quái vật
அசாதாரன மிருகம்

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
கடமான்

-
đà điểu
தீக்கோழி

-
gấu trúc
பாண்டா

-
con lợn
பன்றி

-
gấu Bắc cực
துருவக் கரடி

-
con báo sư tử
பூமா

-
con tê giác
காண்டாமிருகம்

-
con hươu đực
ஆண் கலைமான்

-
con hổ
புலி

-
con hải mã
கடற்பசு

-
ngựa hoang
காட்டு குதிரை

-
ngựa vằn
வரிக்குதிரை