பெரிய விலங்குகள்     
Động vật lớn

-

cá sấu +

முதலை

-

hươu, nai +

கிளைமான்கள்

-

khỉ đầu chó +

பெருங்குரங்கு

-

gấu +

கரடி

-

trâu +

எருமை

-

lạc đà +

ஒட்டகம்

-

con báo gêpa +

சிறுத்தைப்புலி

-

bò cái +

மாடு

-

cá sấu +

முதலை

-

khủng long +

டைனோசர்

-

con lừa +

கழுதை

-

con rồng +

டிராகன்

-

con voi +

யானை

-

con hươu cao cổ +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

khỉ độc gôrila +

மனிதக்குரங்கு

-

hà mã +

நீர்யானை

-

con ngựa +

குதிரை

-

chuột túi +

கங்காரு

-

con báo hoa mai +

சிறுத்தை

-

sư tử +

சிங்கம்

-

lạc đà không bướu +

லாமா

-

mèo rừng +

லின்க்ஸ்

-

con quái vật +

அசாதாரன மிருகம்

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

கடமான்

-

đà điểu +

தீக்கோழி

-

gấu trúc +

பாண்டா

-

con lợn +

பன்றி

-

gấu Bắc cực +

துருவக் கரடி

-

con báo sư tử +

பூமா

-

con tê giác +

காண்டாமிருகம்

-

con hươu đực +

ஆண் கலைமான்

-

con hổ +

புலி

-

con hải mã +

கடற்பசு

-

ngựa hoang +

காட்டு குதிரை

-

ngựa vằn +

வரிக்குதிரை

-
cá sấu
முதலை

-
hươu, nai
கிளைமான்கள்

-
khỉ đầu chó
பெருங்குரங்கு

-
gấu
கரடி

-
trâu
எருமை

-
lạc đà
ஒட்டகம்

-
con báo gêpa
சிறுத்தைப்புலி

-
bò cái
மாடு

-
cá sấu
முதலை

-
khủng long
டைனோசர்

-
con lừa
கழுதை

-
con rồng
டிராகன்

-
con voi
யானை

-
con hươu cao cổ
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
khỉ độc gôrila
மனிதக்குரங்கு

-
hà mã
நீர்யானை

-
con ngựa
குதிரை

-
chuột túi
கங்காரு

-
con báo hoa mai
சிறுத்தை

-
sư tử
சிங்கம்

-
lạc đà không bướu
லாமா

-
mèo rừng
லின்க்ஸ்

-
con quái vật
அசாதாரன மிருகம்

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
கடமான்

-
đà điểu
தீக்கோழி

-
gấu trúc
பாண்டா

-
con lợn
பன்றி

-
gấu Bắc cực
துருவக் கரடி

-
con báo sư tử
பூமா

-
con tê giác
காண்டாமிருகம்

-
con hươu đực
ஆண் கலைமான்

-
con hổ
புலி

-
con hải mã
கடற்பசு

-
ngựa hoang
காட்டு குதிரை

-
ngựa vằn
வரிக்குதிரை