பழங்கள்     
水果

-

杏仁
xìngrén

பாதாம் கொட்டை

-

苹果
píngguǒ

ஆப்பிள்

-


xìng

சர்க்கரை பாதாமி

-

香蕉皮
xiāngjiāo pí

வாழைத் தோல்

-

浆果
jiāngguǒ

பெர்ரி

-

黑莓
hēiméi

பிளாக்பெர்ரி

-

血橙
xuè chéng

இரத்த வண்ண ஆரஞ்சு

-

蓝莓
lánméi

அவுரிநெல்லி

-

樱桃
yīngtáo

செர்ரி

-

水果
shuǐguǒ

பழம்

-

水果沙拉
shuǐguǒ shālā

பழக் கலவை

-

水果
shuǐguǒ

பழங்கள்

-

醋栗
cù lì

நெல்லிக்காய்

-

葡萄
pútáo

திராட்சை

-

柚子
yòuzi

பப்ளிமாஸ் பழம்

-

猕猴桃
míhóutáo

பசலிப்பழம்

-

柠檬
níngméng

எலுமிச்சை

-

酸橙
suān chéng

சாத்துக்குடி

-

荔枝
lìzhī

விளச்சிப்பழம்

-

柑桔
gān jú

கமலா ஆரஞ்சு

-

芒果
mángguǒ

மாங்கனி

-

甜瓜
tiánguā

முலாம்பழம்

-

油桃
yóu táo

நெக்டரின்

-

橙子
chéngzi

ஆரஞ்சு

-

木瓜
mùguā

பப்பாளிப்பழம்

-

桃子
táozi

குழிப்பேரி

-


பேரிக்காய்

-

菠萝
bōluó

அன்னாசி

-

李子
lǐzǐ

ப்ளம்

-

李子
lǐzǐ

ப்ளம்

-

石榴
shíliú

மாதுளை

-

木瓜
mùguā

சீமைமாதுளம்பழம்

-

红莓
hóng méi

புற்றுப்பழம்

-

红醋栗
hóng cù lì

செந்திராட்சை

-

杨桃
yángtáo

நட்சத்திர பழம்

-

草莓
cǎoméi

ஸ்ட்ராபெரி

-

西瓜
xīguā

தர்பூசணி

-
杏仁
xìngrén
பாதாம் கொட்டை

-
苹果
píngguǒ
ஆப்பிள்

-

xìng
சர்க்கரை பாதாமி

-
香蕉
xiāngjiāo
வாழை

-
香蕉皮
xiāngjiāo pí
வாழைத் தோல்

-
浆果
jiāngguǒ
பெர்ரி

-
黑莓
hēiméi
பிளாக்பெர்ரி

-
血橙
xuè chéng
இரத்த வண்ண ஆரஞ்சு

-
蓝莓
lánméi
அவுரிநெல்லி

-
樱桃
yīngtáo
செர்ரி

-
无花果
wúhuāguǒ
அத்தி

-
水果
shuǐguǒ
பழம்

-
水果沙拉
shuǐguǒ shālā
பழக் கலவை

-
水果
shuǐguǒ
பழங்கள்

-
醋栗
cù lì
நெல்லிக்காய்

-
葡萄
pútáo
திராட்சை

-
柚子
yòuzi
பப்ளிமாஸ் பழம்

-
猕猴桃
míhóutáo
பசலிப்பழம்

-
柠檬
níngméng
எலுமிச்சை

-
酸橙
suān chéng
சாத்துக்குடி

-
荔枝
lìzhī
விளச்சிப்பழம்

-
柑桔
gān jú
கமலா ஆரஞ்சு

-
芒果
mángguǒ
மாங்கனி

-
甜瓜
tiánguā
முலாம்பழம்

-
油桃
yóu táo
நெக்டரின்

-
橙子
chéngzi
ஆரஞ்சு

-
木瓜
mùguā
பப்பாளிப்பழம்

-
桃子
táozi
குழிப்பேரி

-


பேரிக்காய்

-
菠萝
bōluó
அன்னாசி

-
李子
lǐzǐ
ப்ளம்

-
李子
lǐzǐ
ப்ளம்

-
石榴
shíliú
மாதுளை

-
仙人掌果
xiānrénzhǎng guǒ
நாகதாளி

-
木瓜
mùguā
சீமைமாதுளம்பழம்

-
红莓
hóng méi
புற்றுப்பழம்

-
红醋栗
hóng cù lì
செந்திராட்சை

-
杨桃
yángtáo
நட்சத்திர பழம்

-
草莓
cǎoméi
ஸ்ட்ராபெரி

-
西瓜
xīguā
தர்பூசணி