தொழில்நுட்பம்     
技术

-

空气泵
kōngqì bèng

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

航拍照片
hángpāi zhàopiàn

வான்வழி நிழற்படம்

-

滚珠轴承
gǔnzhū zhóuchéng

தாங்கிப் பந்து

-

电池
diànchí

மின்கலன்

-

自行车链条
zìxíngchē liàntiáo

சைக்கிள் சங்கிலி

-

电缆
diànlǎn

கேபிள்

-

电缆卷筒
diànlǎn juǎn tǒng

வடச்சுருள்

-

相机
xiàngjī

கேமரா

-

录音带
lù yīndài

ஒலிப் பேழை

-

充电器
chōngdiàn qì

மின்னூட்டி

-

驾驶舱
jiàshǐ cāng

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

齿轮
chǐlún

பற்சக்கரம்

-

密码锁
mìmǎ suǒ

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

起重机
qǐzhòngjī

க்ரேன் இயந்திரம்

-

电脑主机
diànnǎo zhǔjī

மேசைக் கணினி

-

钻机
zuànjī

தோண்டும் ரிக்

-

驱动器
qūdòngqì

இயக்கி

-

DVD
DVD

டிவிடி

-

电动马达
diàndòng mǎdá

மின்னோடி

-

能量
néngliàng

மின்சக்தி

-

挖掘机
wājué jī

தோண்டு பொறி

-

传真机
chuánzhēn jī

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

胶片相机
jiāopiàn xiàngjī

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

磁盘
cípán

நெகிழ் வட்டு

-

护目镜
hù mùjìng

மூக்குக் கண்ணாடி

-

硬盘
yìngpán

நிலைவட்டு

-

操纵杆
cāozòng gǎn

இயக்குப்பிடி

-


jiàn

சாவி

-

登陆
dēnglù

இறங்குதல்

-

笔记本电脑
bǐjìběn diànnǎo

மடிக்கணினி

-

剪草机
jiǎn cǎo jī

புல்தரைச் செதுக்கி

-

镜头
jìngtóu

காமரா கண்ணாடி

-

机器
jīqì

எந்திரம்

-

矿山
kuàngshān

சுரங்கம்

-

多个插座
duō gè chāzuò

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

打印机
dǎyìnjī

அச்சுப்பொறி

-

程序
chéngxù

கணினி நிரல்

-


bèng

விசைக்குழாய்

-

唱机
chàngjī

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

遥控器
yáokòng qì

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

机器人
jīqìrén

இயந்திர மனிதன்

-

卫星天线
wèixīng tiānxiàn

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

缝纫机
féngrènjī

தையல் இயந்திரம்

-

幻灯片
huàndēng piàn

ஸ்லைடு படம்

-

太阳能技术
tàiyángnéng jìshù

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

航天飞机
hángtiān fēijī

விண்கலம்

-

蒸气压路机
zhēngqìyālùjī

வெப்ப உருளி

-

悬挂
xuánguà

இடைநிறுத்தல்

-

开关
kāiguān

ஸ்விட்ச்

-

卷尺
juǎnchǐ

அளவு நாடா

-

技术
jìshù

தொழில்நுட்பம்

-

电话
diànhuà

தொலை பேசி

-

长焦镜头
cháng jiāo jìngtóu

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

望远镜
wàngyuǎnjìng

தொலைநோக்கி

-

USB闪存驱动器
USB shǎncún qūdòngqì

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

阀门
fámén

அடைப்பிதழ்

-

摄像机
shèxiàngjī

வீடியோ கேமரா

-

电压
diànyā

மின்னழுத்தம்

-

水轮
shuǐ lún

நீர்ச் சக்கரம்

-

风力发电机组
fēnglì fādiàn jīzǔ

காற்றாலை விசையாழி

-

风车
fēngchē

காற்றாலை

-
空气泵
kōngqì bèng
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
航拍照片
hángpāi zhàopiàn
வான்வழி நிழற்படம்

-
滚珠轴承
gǔnzhū zhóuchéng
தாங்கிப் பந்து

-
电池
diànchí
மின்கலன்

-
自行车链条
zìxíngchē liàntiáo
சைக்கிள் சங்கிலி

-
电缆
diànlǎn
கேபிள்

-
电缆卷筒
diànlǎn juǎn tǒng
வடச்சுருள்

-
相机
xiàngjī
கேமரா

-
录音带
lù yīndài
ஒலிப் பேழை

-
充电器
chōngdiàn qì
மின்னூட்டி

-
驾驶舱
jiàshǐ cāng
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
齿轮
chǐlún
பற்சக்கரம்

-
密码锁
mìmǎ suǒ
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
计算机
jìsuànjī
கணினி

-
起重机
qǐzhòngjī
க்ரேன் இயந்திரம்

-
电脑主机
diànnǎo zhǔjī
மேசைக் கணினி

-
钻机
zuànjī
தோண்டும் ரிக்

-
驱动器
qūdòngqì
இயக்கி

-
DVD
DVD
டிவிடி

-
电动马达
diàndòng mǎdá
மின்னோடி

-
能量
néngliàng
மின்சக்தி

-
挖掘机
wājué jī
தோண்டு பொறி

-
传真机
chuánzhēn jī
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
胶片相机
jiāopiàn xiàngjī
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
磁盘
cípán
நெகிழ் வட்டு

-
护目镜
hù mùjìng
மூக்குக் கண்ணாடி

-
硬盘
yìngpán
நிலைவட்டு

-
操纵杆
cāozòng gǎn
இயக்குப்பிடி

-

jiàn
சாவி

-
登陆
dēnglù
இறங்குதல்

-
笔记本电脑
bǐjìběn diànnǎo
மடிக்கணினி

-
剪草机
jiǎn cǎo jī
புல்தரைச் செதுக்கி

-
镜头
jìngtóu
காமரா கண்ணாடி

-
机器
jīqì
எந்திரம்

-
船用螺旋桨
chuányòng luóxuánjiǎng
கடல் உந்தி

-
矿山
kuàngshān
சுரங்கம்

-
多个插座
duō gè chāzuò
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
打印机
dǎyìnjī
அச்சுப்பொறி

-
程序
chéngxù
கணினி நிரல்

-
推进器
tuījìn qì
உந்தி

-

bèng
விசைக்குழாய்

-
唱机
chàngjī
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
遥控器
yáokòng qì
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
机器人
jīqìrén
இயந்திர மனிதன்

-
卫星天线
wèixīng tiānxiàn
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
缝纫机
féngrènjī
தையல் இயந்திரம்

-
幻灯片
huàndēng piàn
ஸ்லைடு படம்

-
太阳能技术
tàiyángnéng jìshù
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
航天飞机
hángtiān fēijī
விண்கலம்

-
蒸气压路机
zhēngqìyālùjī
வெப்ப உருளி

-
悬挂
xuánguà
இடைநிறுத்தல்

-
开关
kāiguān
ஸ்விட்ச்

-
卷尺
juǎnchǐ
அளவு நாடா

-
技术
jìshù
தொழில்நுட்பம்

-
电话
diànhuà
தொலை பேசி

-
长焦镜头
cháng jiāo jìngtóu
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
望远镜
wàngyuǎnjìng
தொலைநோக்கி

-
USB闪存驱动器
USB shǎncún qūdòngqì
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
阀门
fámén
அடைப்பிதழ்

-
摄像机
shèxiàngjī
வீடியோ கேமரா

-
电压
diànyā
மின்னழுத்தம்

-
水轮
shuǐ lún
நீர்ச் சக்கரம்

-
风力发电机组
fēnglì fādiàn jīzǔ
காற்றாலை விசையாழி

-
风车
fēngchē
காற்றாலை