நகரம்     
城市

-

机场
jīchǎng

வானூர்தி நிலையம்

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

长椅
cháng yǐ

வங்கி

-

大城市
dà chéngshì

பெரிய நகரம்

-

自行车道
zìxíngchē dào

பைக் பாதை

-

船港
chuán gǎng

படகுத் துறைமுகம்

-

首都
shǒudū

தலைநகரம்

-

钟琴
zhōng qín

கரில்லன்

-

墓地
mùdì

இடுகாடு

-

电影院
diànyǐngyuàn

சினிமா

-

城市
chéngshì

நகரம்

-

城市地图
chéngshì dìtú

நகர வரைபடம்

-

犯罪
fànzuì

குற்றம்

-

游行
yóuxíng

ஆர்ப்பாட்டம்

-

博览会
bólǎnhuì

பொருட்காட்சி

-

消防队
xiāofáng duì

தீயணைப்புப் படை

-

喷泉
pēnquán

நீரூற்று

-

垃圾
lè sè

குப்பை

-

港口
gǎngkǒu

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

酒店
jiǔdiàn

விடுதி

-

消防栓
xiāofáng shuān

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

标志
biāozhì

முக்கிய இடம்

-

邮箱
yóuxiāng

அஞ்சல் பெட்டி

-

邻里
línlǐ

அக்கம்பக்கம்

-

霓虹灯
níhóngdēng

நியான் விளக்கு

-

夜总会
yèzǒnghuì

இரவு விடுதி

-

老城区
lǎo chéngqū

பழைய நகரம்

-

歌剧
gējù

இசை நாடகம்

-

公园
gōngyuán

பூங்கா

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng

பூங்கா பெஞ்சு

-

停车场
tíngchē chǎng

கார் நிறுத்துமிடம்

-

电话亭
diànhuàtíng

தொலைபேசி சாவடி

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

监狱
jiānyù

சிறைச்சாலை

-

酒馆
jiǔguǎn

குடிமனை

-

景点
jǐngdiǎn

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

地平线
dìpíngxiàn

தொடுவானம்

-

路灯
lùdēng

தெரு விளக்கு

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì

சுற்றுலா அலுவலகம்

-


கோட்டை

-

隧道
suìdào

சுரங்கப்பாதை

-

车辆
chēliàng

வண்டி

-


cūn

கிராமம்

-

水塔
shuǐtǎ

நீர்க் கோபுரம்

-
机场
jīchǎng
வானூர்தி நிலையம்

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
长椅
cháng yǐ
வங்கி

-
大城市
dà chéngshì
பெரிய நகரம்

-
自行车道
zìxíngchē dào
பைக் பாதை

-
船港
chuán gǎng
படகுத் துறைமுகம்

-
首都
shǒudū
தலைநகரம்

-
钟琴
zhōng qín
கரில்லன்

-
墓地
mùdì
இடுகாடு

-
电影院
diànyǐngyuàn
சினிமா

-
城市
chéngshì
நகரம்

-
城市地图
chéngshì dìtú
நகர வரைபடம்

-
犯罪
fànzuì
குற்றம்

-
游行
yóuxíng
ஆர்ப்பாட்டம்

-
博览会
bólǎnhuì
பொருட்காட்சி

-
消防队
xiāofáng duì
தீயணைப்புப் படை

-
喷泉
pēnquán
நீரூற்று

-
垃圾
lè sè
குப்பை

-
港口
gǎngkǒu
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
酒店
jiǔdiàn
விடுதி

-
消防栓
xiāofáng shuān
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
标志
biāozhì
முக்கிய இடம்

-
邮箱
yóuxiāng
அஞ்சல் பெட்டி

-
邻里
línlǐ
அக்கம்பக்கம்

-
霓虹灯
níhóngdēng
நியான் விளக்கு

-
夜总会
yèzǒnghuì
இரவு விடுதி

-
老城区
lǎo chéngqū
பழைய நகரம்

-
歌剧
gējù
இசை நாடகம்

-
公园
gōngyuán
பூங்கா

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
பூங்கா பெஞ்சு

-
停车场
tíngchē chǎng
கார் நிறுத்துமிடம்

-
电话亭
diànhuàtíng
தொலைபேசி சாவடி

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
监狱
jiānyù
சிறைச்சாலை

-
酒馆
jiǔguǎn
குடிமனை

-
景点
jǐngdiǎn
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
地平线
dìpíngxiàn
தொடுவானம்

-
路灯
lùdēng
தெரு விளக்கு

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
சுற்றுலா அலுவலகம்

-


கோட்டை

-
隧道
suìdào
சுரங்கப்பாதை

-
车辆
chēliàng
வண்டி

-

cūn
கிராமம்

-
水塔
shuǐtǎ
நீர்க் கோபுரம்