பெரிய விலங்குகள்     
大动物

-

短吻鳄
duǎn wěn è
+

முதலை

-

鹿角
lùjiǎo
+

கிளைமான்கள்

-

狒狒
fèifèi
+

பெருங்குரங்கு

-


xióng
+

கரடி

-

水牛
shuǐniú
+

எருமை

-

骆驼
luòtuó
+

ஒட்டகம்

-

猎豹
lièbào
+

சிறுத்தைப்புலி

-

母牛
mǔ niú
+

மாடு

-

鳄鱼
èyú
+

முதலை

-

恐龙
kǒnglóng
+

டைனோசர்

-


+

கழுதை

-


lóng
+

டிராகன்

-

大象
dà xiàng
+

யானை

-

长颈鹿
chángjǐnglù
+

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

大猩猩
dà xīngxīng
+

மனிதக்குரங்கு

-

河马
hémǎ
+

நீர்யானை

-


+

குதிரை

-

袋鼠
dàishǔ
+

கங்காரு

-


bào
+

சிறுத்தை

-

狮子
shīzi
+

சிங்கம்

-

美洲驼
měizhōu tuó
+

லாமா

-

猞猁
shē lì
+

லின்க்ஸ்

-

怪物
guàiwù
+

அசாதாரன மிருகம்

-

驼鹿
tuólù
+

கடமான்

-

鸵鸟
tuóniǎo
+

தீக்கோழி

-

熊猫
xióngmāo
+

பாண்டா

-


zhū
+

பன்றி

-

北极熊
běijíxióng
+

துருவக் கரடி

-

美洲狮
měizhōu shī
+

பூமா

-

犀牛
xīniú
+

காண்டாமிருகம்

-

雄鹿
xióng lù
+

ஆண் கலைமான்

-

老虎
lǎohǔ
+

புலி

-

海象
hǎixiàng
+

கடற்பசு

-

野马
yěmǎ
+

காட்டு குதிரை

-

斑马
bānmǎ
+

வரிக்குதிரை

-
短吻鳄
duǎn wěn è
முதலை

-
鹿角
lùjiǎo
கிளைமான்கள்

-
狒狒
fèifèi
பெருங்குரங்கு

-

xióng
கரடி

-
水牛
shuǐniú
எருமை

-
骆驼
luòtuó
ஒட்டகம்

-
猎豹
lièbào
சிறுத்தைப்புலி

-
母牛
mǔ niú
மாடு

-
鳄鱼
èyú
முதலை

-
恐龙
kǒnglóng
டைனோசர்

-


கழுதை

-

lóng
டிராகன்

-
大象
dà xiàng
யானை

-
长颈鹿
chángjǐnglù
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
大猩猩
dà xīngxīng
மனிதக்குரங்கு

-
河马
hémǎ
நீர்யானை

-


குதிரை

-
袋鼠
dàishǔ
கங்காரு

-

bào
சிறுத்தை

-
狮子
shīzi
சிங்கம்

-
美洲驼
měizhōu tuó
லாமா

-
猞猁
shē lì
லின்க்ஸ்

-
怪物
guàiwù
அசாதாரன மிருகம்

-
驼鹿
tuólù
கடமான்

-
鸵鸟
tuóniǎo
தீக்கோழி

-
熊猫
xióngmāo
பாண்டா

-

zhū
பன்றி

-
北极熊
běijíxióng
துருவக் கரடி

-
美洲狮
měizhōu shī
பூமா

-
犀牛
xīniú
காண்டாமிருகம்

-
雄鹿
xióng lù
ஆண் கலைமான்

-
老虎
lǎohǔ
புலி

-
海象
hǎixiàng
கடற்பசு

-
野马
yěmǎ
காட்டு குதிரை

-
斑马
bānmǎ
வரிக்குதிரை