சிறிய விலங்குகள்     
小动物

-

蚂蚁
mǎyǐ
+

எறும்பு

-

甲虫
jiǎchóng
+

வண்டு

-


niǎo
+

பறவை

-

鸟笼
niǎo lóng
+

பறவைக்கூண்டு

-

禽舍
qín shě
+

பறவை வீடு

-

大黄蜂
dà huángfēng
+

வண்டு

-

蝴蝶
húdié
+

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

毛毛虫
máomao chóng
+

கம்பளிப்பூச்சி

-

蜈蚣
wúgōng
+

பூரான்

-


xiè
+

நண்டு

-

苍蝇
cāngyíng
+

-

青蛙
qīngwā
+

தவளை

-

金鱼
jīnyú
+

தங்கமீன்

-

蚱蜢
zhàměng
+

வெட்டுக்கிளி

-

豚鼠
túnshǔ
+

வாலில்லாத பன்றி

-

仓鼠
cāngshǔ
+

ஹாம்ஸ்டர்

-

刺猬
cìwèi
+

முள்ளம்பன்றி

-

蜂鸟
fēngniǎo
+

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

鬣蜥
liè xī
+

உடும்பு

-

昆虫
kūnchóng
+

பூச்சி

-

水母
shuǐmǔ
+

ஜெல்லிமீன்

-

小猫
xiǎo māo
+

பூனைக் குட்டி

-

瓢虫
piáo chóng
+

பொன்வண்டு

-

蜥蜴
xīyì
+

பல்லி

-


shī
+

பேன்

-

土拨鼠
tǔ bō shǔ
+

மர்மொட்

-

蚊子
wén zi
+

கொசு

-


shǔ
+

சுண்டெலி

-

牡蛎
mǔlì
+

முத்துச் சிப்பி

-

蝎子
xiēzi
+

தேள்

-

海马
hǎimǎ
+

கடல் குதிரை

-

贝类
bèi lèi
+

சிப்பி

-


xiā
+

இறால்

-

蜘蛛
zhīzhū
+

சிலந்தி பூச்சி

-

蜘蛛网
zhīzhū wǎng
+

சிலந்தி வலை

-

海星
hǎixīng
+

நட்சத்திர மீன்

-

黄蜂
huángfēng
+

குளவி

-
蚂蚁
mǎyǐ
எறும்பு

-
甲虫
jiǎchóng
வண்டு

-

niǎo
பறவை

-
鸟笼
niǎo lóng
பறவைக்கூண்டு

-
禽舍
qín shě
பறவை வீடு

-
大黄蜂
dà huángfēng
வண்டு

-
蝴蝶
húdié
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
毛毛虫
máomao chóng
கம்பளிப்பூச்சி

-
蜈蚣
wúgōng
பூரான்

-

xiè
நண்டு

-
苍蝇
cāngyíng


-
青蛙
qīngwā
தவளை

-
金鱼
jīnyú
தங்கமீன்

-
蚱蜢
zhàměng
வெட்டுக்கிளி

-
豚鼠
túnshǔ
வாலில்லாத பன்றி

-
仓鼠
cāngshǔ
ஹாம்ஸ்டர்

-
刺猬
cìwèi
முள்ளம்பன்றி

-
蜂鸟
fēngniǎo
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
鬣蜥
liè xī
உடும்பு

-
昆虫
kūnchóng
பூச்சி

-
水母
shuǐmǔ
ஜெல்லிமீன்

-
小猫
xiǎo māo
பூனைக் குட்டி

-
瓢虫
piáo chóng
பொன்வண்டு

-
蜥蜴
xīyì
பல்லி

-

shī
பேன்

-
土拨鼠
tǔ bō shǔ
மர்மொட்

-
蚊子
wén zi
கொசு

-

shǔ
சுண்டெலி

-
牡蛎
mǔlì
முத்துச் சிப்பி

-
蝎子
xiēzi
தேள்

-
海马
hǎimǎ
கடல் குதிரை

-
贝类
bèi lèi
சிப்பி

-

xiā
இறால்

-
蜘蛛
zhīzhū
சிலந்தி பூச்சி

-
蜘蛛网
zhīzhū wǎng
சிலந்தி வலை

-
海星
hǎixīng
நட்சத்திர மீன்

-
黄蜂
huángfēng
குளவி