సామాను     
унэгъо псэуалъ

-

тхылъ мэкIай
thyl’’ mèkIaj

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

комод
komod

సొరుగుల అర

-

шкаф
škaf

అల్మరా

-

вентилятор
ventiljator

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

манеж
manež

ఆట కలము

-

сейф
sejf

భద్రమైన

-

диван
divan

సోఫా

-

стол, Iанэ
stol, Ianè

మేజా బల్ల

-

столым тет остыгъ,ламп
stolym tet ostyg’’,lamp

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

хэкIылъэ щалъ
hèkIyl’’è ŝal’’

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
кресл, пхъэнтIэкIущыхь
kresl, ph’’èntIèkIuŝyh’
చేతులకుర్చీ

-
пIэкIор
pIèkIor
పరుపు

-
пIэ хьап-щыпхэр тепIон-кIэлъынхэр
pIè h’ap-ŝyphèr tepIon-kIèl’’ynhèr
పరుపు సామగ్రి

-
тхылъ мэкIай
thyl’’ mèkIaj
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
алырэгъу
alyrèg’’u
తివాచీ

-
пхъэнтIэкIу
ph’’èntIèkIu
కుర్చీ

-
комод
komod
సొరుగుల అర

-
кушъэ
kuš’’è
ఊయల

-
шкаф
škaf
అల్మరా

-
пэIухъо
pèIuh’’o
తెర

-
гардин, шъхьангъупчъэ Iухъу
gardin, š’’h’ang’’upč’’è Iuh’’u
పరదా

-
зыщытхэрэ стол
zyŝythèrè stol
ఒక బల్ల

-
вентилятор
ventiljator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
джэхэшъотедз
džèhèš’’otedz
చాప

-
манеж
manež
ఆట కలము

-
пхъэнтIэкIу зыгъэхъый
ph’’èntIèkIu zyg’’èh’’yj
రాకింగ్ కుర్చీ

-
сейф
sejf
భద్రమైన

-
чIыпIэ
čIypIè
సీటు

-
мэкIай
mèkIaj
అర

-
столым пагъэуцуорэр
stolym pag’’èucuorèr
ప్రక్క మేజా

-
диван
divan
సోఫా

-
пхъэнтIэкIу шъхьаку
ph’’èntIèkIu š’’h’aku
బల్ల/పీట

-
стол, Iанэ
stol, Ianè
మేజా బల్ల

-
столым тет остыгъ,ламп
stolym tet ostyg’’,lamp
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
хэкIылъэ щалъ
hèkIyl’’è ŝal’’
చెత్తకాగితాల బుట్ట