మతము     
Geloof

-

Paasfees +

ఈస్టర్ పక్షి

-

paaseier +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

engel +

దేవదూత

-

kerkklok +

గంట

-

bybel +

బైబిలు

-

biskop +

మతగురువు

-

seën +

దీవెన

-

boeddhisme +

బౌద్ధమతం

-

christendom +

క్రైస్తవ మతం

-

kersgeskenk +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

kersboom +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

kerk +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

kis +

శవపేటిక

-

skepping +

సృష్టి

-

kruis +

సిలువ బొమ్మ

-

duiwel +

దయ్యము

-

god +

దేవుడు

-

Hindoeïsme +

హిందూమతము

-

Islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

Judaïsme +

యూదు మతము

-

meditasie +

ధ్యానము

-

mummie +

తల్లి

-

Moslem +

మహమ్మదీయులు

-

pous +

మతాధికారి

-

gebed +

ప్రార్థన

-

priester +

పూజారి

-

godsdiens +

మతము

-

erediens +

సేవ

-

sinagoge +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

tempel +

ఆలయము

-

graf +

సమాధి

-
Paasfees
ఈస్టర్ పక్షి

-
paaseier
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
engel
దేవదూత

-
kerkklok
గంట

-
bybel
బైబిలు

-
biskop
మతగురువు

-
seën
దీవెన

-
boeddhisme
బౌద్ధమతం

-
christendom
క్రైస్తవ మతం

-
kersgeskenk
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
kersboom
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
kerk
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
kis
శవపేటిక

-
skepping
సృష్టి

-
kruis
సిలువ బొమ్మ

-
duiwel
దయ్యము

-
god
దేవుడు

-
Hindoeïsme
హిందూమతము

-
Islam
ఇస్లామ్ మతము

-
Judaïsme
యూదు మతము

-
meditasie
ధ్యానము

-
mummie
తల్లి

-
Moslem
మహమ్మదీయులు

-
pous
మతాధికారి

-
gebed
ప్రార్థన

-
priester
పూజారి

-
godsdiens
మతము

-
erediens
సేవ

-
sinagoge
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
tempel
ఆలయము

-
graf
సమాధి