మొక్కలు     
Plante

-

bamboes +

వెదురు

-

bloeisel +

పూయు

-

bos blomme +

పువ్వుల గుత్తి

-

tak +

శాఖ

-

kiem +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

klawer +

విలాసవంతమైన

-

keël +

శంఖు ఆకారం

-

koringblom +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

krokus +

కుంకుమ పువ్వు

-

affodil +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

gousblom +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

perdeblom +

డాండెలైన్

-

blom +

పువ్వు

-

blare +

దళములు

-

graan +

ధాన్యము

-

gras +

గడ్డి

-

aanwas +

పెరుగుదల

-

hiasint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

grasperk +

పచ్చిక బయలు

-

lelie +

లిల్లీ పుష్పము

-

lynsaad +

అవిశ విత్తులు

-

sampioen +

పుట్టగొడుగు

-

olyfboom +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palmboom +

పామ్ చెట్టు

-

viooltjies +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

perskeboom +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

plant +

మొక్క

-

papawer +

గసగసాలు

-

wortel +

వేరు

-

roos +

గులాబీ

-

saad +

విత్తనం

-

sneeuklokkie +

మంచుబిందువు

-

sonneblom +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

doring +

ముల్లు

-

stam +

మొండెము

-

tulp +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

waterlelie +

నీటి కలువ

-

koring +

గోధుమలు

-
bamboes
వెదురు

-
bloeisel
పూయు

-
bos blomme
పువ్వుల గుత్తి

-
tak
శాఖ

-
kiem
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
klawer
విలాసవంతమైన

-
keël
శంఖు ఆకారం

-
koringblom
కార్న్ ఫ్లవర్

-
krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
affodil
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
gousblom
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
perdeblom
డాండెలైన్

-
blom
పువ్వు

-
blare
దళములు

-
graan
ధాన్యము

-
gras
గడ్డి

-
aanwas
పెరుగుదల

-
hiasint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
grasperk
పచ్చిక బయలు

-
lelie
లిల్లీ పుష్పము

-
lynsaad
అవిశ విత్తులు

-
sampioen
పుట్టగొడుగు

-
olyfboom
ఆలివ్ చెట్టు

-
palmboom
పామ్ చెట్టు

-
viooltjies
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
perskeboom
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
plant
మొక్క

-
papawer
గసగసాలు

-
wortel
వేరు

-
roos
గులాబీ

-
saad
విత్తనం

-
sneeuklokkie
మంచుబిందువు

-
sonneblom
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
doring
ముల్లు

-
stam
మొండెము

-
tulp
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
waterlelie
నీటి కలువ

-
koring
గోధుమలు