సారాంశ నిబంధనలు     
Abstrakte terme

-

administrasie +

పరిపాలన

-

advertensie +

ప్రకటనలు

-

pyl +

బాణము

-

verbod +

నిషేధము

-

loopbaan +

కెరీర్

-

middel +

కేంద్రము

-

verkiesing +

ఎంపిక

-

samewerking +

సహకారము

-

kleur +

రంగు

-

kontak +

పరిచయము

-

gevaar +

అపాయము

-

liefdesverklaring +

ప్రేమ ప్రకటన

-

agteruitgang +

తిరోగమనము

-

definisie +

నిర్వచనము

-

verskil +

వ్యత్యాసము

-

moeilikheid +

కష్టము

-

rigting +

దిశ

-

ontdekking +

ఆవిష్కరణ

-

wanorde +

రుగ్మత

-

verte +

దూరము

-

afstand +

దూరము

-

verskeidenheid +

వైవిధ్యము

-

moeite +

కృషి

-

verkenning +

తరచి చూచుట

-

val +

పతనము

-

krag +

శక్తి

-

geur +

పరిమళము

-

vryheid +

స్వాతంత్ర్యము

-

spook +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

helfte +

సగము

-

hoogte +

ఎత్తు

-

hulp +

సహాయము

-

skuilplek +

దాగుకొను చోటు

-

tuisland +

స్వదేశము

-

higiëne +

పారిశుధ్యము

-

idee +

ఆలోచన

-

illusie +

భ్రమ

-

verbeelding +

ఊహాగానము

-

intelligensie +

గూఢచార

-

uitnodiging +

ఆహ్వానము

-

geregtigheid +

న్యాయము

-

lig +

కాంతి

-

kyk +

చూపు

-

verlies +

నష్టము

-

vergroting +

పెద్దదిగా చేయుట

-

fout +

పొరపాటు

-

moord +

హత్య

-

nasie +

జాతి, దేశము

-

nuwigheid +

నూతనత్వము

-

opsie +

ఐచ్ఛికము

-

geduld +

ఓపికపట్టడము

-

beplanning +

ప్రణాళిక

-

probleem +

సమస్య

-

beskerming +

రక్షణ

-

refleksie +

ప్రతిబింబించు

-

republiek +

గణతంత్రరాజ్యము

-

risiko +

ప్రమాదము

-

veiligheid +

భద్రత

-

geheim +

రహస్యము

-

geslag +

శృంగారము

-

skaduwee +

నీడ

-

grootte +

పరిమాణము

-

solidariteit +

ఐకమత్యము

-

sukses +

విజయము

-

ondersteuning +

మద్దతు

-

tradisie +

సంప్రదాయము

-

gewig +

బరువు

-
administrasie
పరిపాలన

-
advertensie
ప్రకటనలు

-
pyl
బాణము

-
verbod
నిషేధము

-
loopbaan
కెరీర్

-
middel
కేంద్రము

-
verkiesing
ఎంపిక

-
samewerking
సహకారము

-
kleur
రంగు

-
kontak
పరిచయము

-
gevaar
అపాయము

-
liefdesverklaring
ప్రేమ ప్రకటన

-
agteruitgang
తిరోగమనము

-
definisie
నిర్వచనము

-
verskil
వ్యత్యాసము

-
moeilikheid
కష్టము

-
rigting
దిశ

-
ontdekking
ఆవిష్కరణ

-
wanorde
రుగ్మత

-
verte
దూరము

-
afstand
దూరము

-
verskeidenheid
వైవిధ్యము

-
moeite
కృషి

-
verkenning
తరచి చూచుట

-
val
పతనము

-
krag
శక్తి

-
geur
పరిమళము

-
vryheid
స్వాతంత్ర్యము

-
spook
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
helfte
సగము

-
hoogte
ఎత్తు

-
hulp
సహాయము

-
skuilplek
దాగుకొను చోటు

-
tuisland
స్వదేశము

-
higiëne
పారిశుధ్యము

-
idee
ఆలోచన

-
illusie
భ్రమ

-
verbeelding
ఊహాగానము

-
intelligensie
గూఢచార

-
uitnodiging
ఆహ్వానము

-
geregtigheid
న్యాయము

-
lig
కాంతి

-
kyk
చూపు

-
verlies
నష్టము

-
vergroting
పెద్దదిగా చేయుట

-
fout
పొరపాటు

-
moord
హత్య

-
nasie
జాతి, దేశము

-
nuwigheid
నూతనత్వము

-
opsie
ఐచ్ఛికము

-
geduld
ఓపికపట్టడము

-
beplanning
ప్రణాళిక

-
probleem
సమస్య

-
beskerming
రక్షణ

-
refleksie
ప్రతిబింబించు

-
republiek
గణతంత్రరాజ్యము

-
risiko
ప్రమాదము

-
veiligheid
భద్రత

-
geheim
రహస్యము

-
geslag
శృంగారము

-
skaduwee
నీడ

-
grootte
పరిమాణము

-
solidariteit
ఐకమత్యము

-
sukses
విజయము

-
ondersteuning
మద్దతు

-
tradisie
సంప్రదాయము

-
gewig
బరువు