కొనుగోలు     
Inkopies

-

bakkery +

బేకరీ

-

strepieskode +

బార్ కోడ్

-

boekwinkel +

పుస్తకాల దుకాణము

-

kafee +

కాఫీ హోటల్

-

algemene handelaar +

మందుల దుకాణము

-

droogskoonmaker +

డ్రై క్లీనర్

-

blommewinkel +

పూల దుకాణము

-

geskenk +

బహుమతి

-

mark +

విపణి

-

marksaal +

మార్కెట్ హాలు

-

koerantstaander +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

apteek +

ఔషధ శాల

-

poskantoor +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

pottebakkery +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

uitverkoping +

అమ్మకము

-

winkel +

దుకాణము

-

inkopies +

కొనుగోలు

-

inkopiesak +

కొనుగోలు సంచీ

-

inkopie mandjie +

కొనుగోలు బుట్ట

-

inkopiewaentjie +

కొనుగోలు కార్ట్

-

inkopie-toer +

కొనుగోలు పర్యటన

-
bakkery
బేకరీ

-
strepieskode
బార్ కోడ్

-
boekwinkel
పుస్తకాల దుకాణము

-
kafee
కాఫీ హోటల్

-
algemene handelaar
మందుల దుకాణము

-
droogskoonmaker
డ్రై క్లీనర్

-
blommewinkel
పూల దుకాణము

-
geskenk
బహుమతి

-
mark
విపణి

-
marksaal
మార్కెట్ హాలు

-
koerantstaander
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
apteek
ఔషధ శాల

-
poskantoor
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
pottebakkery
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
uitverkoping
అమ్మకము

-
winkel
దుకాణము

-
inkopies
కొనుగోలు

-
inkopiesak
కొనుగోలు సంచీ

-
inkopie mandjie
కొనుగోలు బుట్ట

-
inkopiewaentjie
కొనుగోలు కార్ట్

-
inkopie-toer
కొనుగోలు పర్యటన