సంగీతం     
Musiek

-

trekklavier +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

orkes +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

klarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

konsert +

కచ్చేరి

-

trom +

డ్రమ్

-

tromme +

డ్రమ్ములు

-

fluit +

వేణువు

-

vleuelklavier +

గ్రాండ్ పియానో

-

kitaar +

గిటార్

-

saal +

సభా మందిరం

-

klawerbord +

కీబోర్డ్

-

mondfluitjie +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

musiek +

సంగీతం

-

musiekstaander +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

noot +

సూచన

-

orrel +

అవయవము

-

klavier +

పియానో

-

saksofoon +

శాక్సోఫోను

-

sanger +

గాయకుడు

-

tou +

తీగ

-

basuin +

గాలి వాద్యము

-

trompetspeler +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

viool +

వాయులీనము

-

vioolkas +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xilofoon +

జల తరంగిణి

-
trekklavier
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
orkes
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
konsert
కచ్చేరి

-
trom
డ్రమ్

-
tromme
డ్రమ్ములు

-
fluit
వేణువు

-
vleuelklavier
గ్రాండ్ పియానో

-
kitaar
గిటార్

-
saal
సభా మందిరం

-
klawerbord
కీబోర్డ్

-
mondfluitjie
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
musiek
సంగీతం

-
musiekstaander
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
noot
సూచన

-
orrel
అవయవము

-
klavier
పియానో

-
saksofoon
శాక్సోఫోను

-
sanger
గాయకుడు

-
tou
తీగ

-
basuin
గాలి వాద్యము

-
trompetspeler
కొమ్ము ఊదువాడు

-
viool
వాయులీనము

-
vioolkas
వాయులీనపు పెట్టె

-
xilofoon
జల తరంగిణి