పెద్ద జంతువులు     
Groot diere

-

krokodil

పెద్ద మొసలి

-

horings

దుప్పి కొమ్ములు

-

bobbejaan

బబూన్

-

beer

ఎలుగుబంటి

-

buffel

గేదె

-

kameel

ఒంటె

-

jagluiperd

చిరుత

-

koei

గోవు

-

krokodil

మొసలి

-

dinosourus

డైనోసార్

-

donkie

గాడిద

-

draak

డ్రాగన్

-

olifant

ఏనుగు

-

kameelperd

జిరాఫీ

-

gorilla

గొరిల్లా

-

seekoei

హిప్పో

-

perd

గుర్రము

-

kangaroo

కంగారూ

-

luiperd

చిఱుతపులి

-

leeu

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lynx

శివంగి

-

monster

భూతము

-

Amerikaanse eland

దుప్పి

-

volstruis

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

vark

పంది

-

ysbeer

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

bergleeu

చిరుతపులి

-

renoster

రైనో

-

takbok

మగ జింక

-

tier

పులి

-

walrus

నీటి గుర్రము

-

wildeperd

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
krokodil
పెద్ద మొసలి

-
horings
దుప్పి కొమ్ములు

-
bobbejaan
బబూన్

-
beer
ఎలుగుబంటి

-
buffel
గేదె

-
kameel
ఒంటె

-
jagluiperd
చిరుత

-
koei
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinosourus
డైనోసార్

-
donkie
గాడిద

-
draak
డ్రాగన్

-
olifant
ఏనుగు

-
kameelperd
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
seekoei
హిప్పో

-
perd
గుర్రము

-
kangaroo
కంగారూ

-
luiperd
చిఱుతపులి

-
leeu
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lynx
శివంగి

-
monster
భూతము

-
Amerikaanse eland
దుప్పి

-
volstruis
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
vark
పంది

-
ysbeer
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
bergleeu
చిరుతపులి

-
renoster
రైనో

-
takbok
మగ జింక

-
tier
పులి

-
walrus
నీటి గుర్రము

-
wildeperd
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము