పర్యావరణము     
Omgewing

-

landbou +

వ్యవసాయము

-

lugbesoedeling +

వాయు కాలుష్యము

-

miershoop +

చీమల పుట్ట

-

kanaal +

కాలువ

-

kus +

సముద్ర తీరము

-

vasteland +

ఖండము

-

spruit +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

dam +

ఆనకట్ట

-

woestyn +

ఎడారి

-

duin +

ఇసుకమేట

-

veld +

క్షేత్రము

-

woud +

అడవి

-

gletser +

హిమానీనదము

-

heide +

బీడు భూమి

-

eiland +

ద్వీపము

-

oerwoud +

అడవి

-

landskap +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

berge +

పర్వతాలు

-

natuurpark +

ప్రకృతి వనము

-

piek +

శిఖరము

-

hoop +

కుప్ప

-

protesoptog +

నిరసన ర్యాలీ

-

hersirkulering +

రీసైక్లింగ్

-

see +

సముద్రము

-

rook +

పొగ

-

wingerd +

వైన్ యార్డ్

-

vulkaan +

అగ్నిపర్వతము

-

afval +

వ్యర్థపదార్థము

-

watervlak +

నీటి మట్టము

-
landbou
వ్యవసాయము

-
lugbesoedeling
వాయు కాలుష్యము

-
miershoop
చీమల పుట్ట

-
kanaal
కాలువ

-
kus
సముద్ర తీరము

-
vasteland
ఖండము

-
spruit
చిన్న సముద్ర పాయ

-
dam
ఆనకట్ట

-
woestyn
ఎడారి

-
duin
ఇసుకమేట

-
veld
క్షేత్రము

-
woud
అడవి

-
gletser
హిమానీనదము

-
heide
బీడు భూమి

-
eiland
ద్వీపము

-
oerwoud
అడవి

-
landskap
ప్రకృతి దృశ్యం

-
berge
పర్వతాలు

-
natuurpark
ప్రకృతి వనము

-
piek
శిఖరము

-
hoop
కుప్ప

-
protesoptog
నిరసన ర్యాలీ

-
hersirkulering
రీసైక్లింగ్

-
see
సముద్రము

-
rook
పొగ

-
wingerd
వైన్ యార్డ్

-
vulkaan
అగ్నిపర్వతము

-
afval
వ్యర్థపదార్థము

-
watervlak
నీటి మట్టము