సారాంశ నిబంధనలు     
እረቂቅ

-

ቀስት
k’esiti

బాణము

-

እገዳ
igeda

నిషేధము

-

ስራ/ ሞያ
sira/ moya

కెరీర్

-

መሃል
mehali

కేంద్రము

-

ምርጫ
mirich’a

ఎంపిక

-

ትብብር
tibibiri

సహకారము

-

ግንኙነት
gininyuneti

పరిచయము

-

አደገኛ
ādegenya

అపాయము

-

እንቢተኝነት
inibītenyineti

తిరోగమనము

-

ትርጉም
tirigumi

నిర్వచనము

-

ልዩነት
liyuneti

వ్యత్యాసము

-

ግኝት
ginyiti

ఆవిష్కరణ

-

ልዩነት
liyuneti

వైవిధ్యము

-

ግኝት
ginyiti

తరచి చూచుట

-

ሓይል
ḥayili

శక్తి

-

መዓዛ
me‘aza

పరిమళము

-

ነፃነት
net͟s’aneti

స్వాతంత్ర్యము

-

መንፈስ
menifesi

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

ከፍታ
kefita

ఎత్తు

-

እርዳታ
iridata

సహాయము

-

መደበቂያ ቦታ
medebek’īya bota

దాగుకొను చోటు

-

ንፅህና
nit͟s’ihina

పారిశుధ్యము

-

መላ
mela

ఆలోచన

-

ግብዣ
gibizha

ఆహ్వానము

-

ፍትህ
fitihi

న్యాయము

-

ውድቀት
widik’eti

నష్టము

-

ማጉላት
magulati

పెద్దదిగా చేయుట

-

ስህተት
sihiteti

పొరపాటు

-

ግድያ
gidiya

హత్య

-

መንግስት
menigisiti

జాతి, దేశము

-

አዲስነት
ādīsineti

నూతనత్వము

-

አማራጭ
āmarach’i

ఐచ్ఛికము

-

ትግስት
tigisiti

ఓపికపట్టడము

-

እቅድ
ik’idi

ప్రణాళిక

-

ችግር
chigiri

సమస్య

-

ማንጸባረቅ
manits’ebarek’i

ప్రతిబింబించు

-

ሪፐብሊክ
rīpebilīki

గణతంత్రరాజ్యము

-

አደጋ
ādega

ప్రమాదము

-

ሚስጢር
mīsit’īri

రహస్యము

-

ፆታ
t͟s’ota

శృంగారము

-

ልክ
liki

పరిమాణము

-

ህብረት
hibireti

ఐకమత్యము

-

ውጤት
wit’ēti

విజయము

-

ድጋፍ
digafi

మద్దతు

-

ባህል
bahili

సంప్రదాయము

-
አስተዳደር
āsitedaderi
పరిపాలన

-
ማስታወቂያ
masitawek’īya
ప్రకటనలు

-
ቀስት
k’esiti
బాణము

-
እገዳ
igeda
నిషేధము

-
ስራ/ ሞያ
sira/ moya
కెరీర్

-
መሃል
mehali
కేంద్రము

-
ምርጫ
mirich’a
ఎంపిక

-
ትብብር
tibibiri
సహకారము

-
ቀለም
k’elemi
రంగు

-
ግንኙነት
gininyuneti
పరిచయము

-
አደገኛ
ādegenya
అపాయము

-
ፍቅርን መግለፅ
fik’irini megilet͟s’i
ప్రేమ ప్రకటన

-
እንቢተኝነት
inibītenyineti
తిరోగమనము

-
ትርጉም
tirigumi
నిర్వచనము

-
ልዩነት
liyuneti
వ్యత్యాసము

-
ከባድነት
kebadineti
కష్టము

-
አቅጣጫ
āk’it’ach’a
దిశ

-
ግኝት
ginyiti
ఆవిష్కరణ

-
የተረበሸ
yeterebeshe
రుగ్మత

-
እርቀት
irik’eti
దూరము

-
እርቀት
irik’eti
దూరము

-
ልዩነት
liyuneti
వైవిధ్యము

-
አስተዋፅዎ
āsitewat͟s’iwo
కృషి

-
ግኝት
ginyiti
తరచి చూచుట

-
መውደቅ
mewidek’i
పతనము

-
ሓይል
ḥayili
శక్తి

-
መዓዛ
me‘aza
పరిమళము

-
ነፃነት
net͟s’aneti
స్వాతంత్ర్యము

-
መንፈስ
menifesi
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
ግማሽ
gimashi
సగము

-
ከፍታ
kefita
ఎత్తు

-
እርዳታ
iridata
సహాయము

-
መደበቂያ ቦታ
medebek’īya bota
దాగుకొను చోటు

-
ትውልድ ሃገር
tiwilidi hageri
స్వదేశము

-
ንፅህና
nit͟s’ihina
పారిశుధ్యము

-
መላ
mela
ఆలోచన

-
የተሳሳተ እምነት
yetesasate imineti
భ్రమ

-
ይሆናልብሎ ማሰብ
yihonalibilo masebi
ఊహాగానము

-
የላቀ የማሰብ ችሎታ
yelak’e yemasebi chilota
గూఢచార

-
ግብዣ
gibizha
ఆహ్వానము

-
ፍትህ
fitihi
న్యాయము

-
ብርሃን
birihani
కాంతి

-
ምልከታ
miliketa
చూపు

-
ውድቀት
widik’eti
నష్టము

-
ማጉላት
magulati
పెద్దదిగా చేయుట

-
ስህተት
sihiteti
పొరపాటు

-
ግድያ
gidiya
హత్య

-
መንግስት
menigisiti
జాతి, దేశము

-
አዲስነት
ādīsineti
నూతనత్వము

-
አማራጭ
āmarach’i
ఐచ్ఛికము

-
ትግስት
tigisiti
ఓపికపట్టడము

-
እቅድ
ik’idi
ప్రణాళిక

-
ችግር
chigiri
సమస్య

-
ጥበቃ
t’ibek’a
రక్షణ

-
ማንጸባረቅ
manits’ebarek’i
ప్రతిబింబించు

-
ሪፐብሊክ
rīpebilīki
గణతంత్రరాజ్యము

-
አደጋ
ādega
ప్రమాదము

-
ደህንነት
dehinineti
భద్రత

-
ሚስጢር
mīsit’īri
రహస్యము

-
ፆታ
t͟s’ota
శృంగారము

-
ጥላ
t’ila
నీడ

-
ልክ
liki
పరిమాణము

-
ህብረት
hibireti
ఐకమత్యము

-
ውጤት
wit’ēti
విజయము

-
ድጋፍ
digafi
మద్దతు

-
ባህል
bahili
సంప్రదాయము

-
ክብደት
kibideti
బరువు