సామగ్రి     
መጠቀሚያ እቃዎች

-

ነሐስ
neḥāsi

ఇత్తడి

-

ሲሚንቶ
sīmīnito

సిమెంటు

-

ሴራሚክ
sēramīki

పింగాణీ

-

ፎጣ
fot’a

వస్త్రము

-

ጨርቅ
ch’erik’i

వస్త్రము

-

ጥጥ
t’it’i

ప్రత్తి

-

ባልጩት
balich’uti

స్ఫటికము

-

ቆሻሻ
k’oshasha

మురికి

-

ሙጫ
much’a

జిగురు

-

ቆዳ
k’oda

బాగు చేసిన తోలు

-

ብረት
bireti

లోహము

-

ዘይት
zeyiti

చమురు

-

ጨው
ch’ewi

ఉప్పు

-

ብር
biri

వెండి

-

ሱፍ
sufi

ఉన్ని

-
ነሐስ
neḥāsi
ఇత్తడి

-
ሲሚንቶ
sīmīnito
సిమెంటు

-
ሴራሚክ
sēramīki
పింగాణీ

-
ፎጣ
fot’a
వస్త్రము

-
ጨርቅ
ch’erik’i
వస్త్రము

-
ጥጥ
t’it’i
ప్రత్తి

-
ባልጩት
balich’uti
స్ఫటికము

-
ቆሻሻ
k’oshasha
మురికి

-
ሙጫ
much’a
జిగురు

-
ቆዳ
k’oda
బాగు చేసిన తోలు

-
ብረት
bireti
లోహము

-
ዘይት
zeyiti
చమురు

-
ዱቄት
duk’ēti
పొడి

-
ጨው
ch’ewi
ఉప్పు

-
አሸዋ
āshewa
ఇసుక

-
የተለያዩ እዋቆች አካል ወይም ቁርጥራጭ
yeteleyayu iwak’ochi ākali weyimi k’urit’irach’i
చెత్త

-
ብር
biri
వెండి

-
ድንጋይ
dinigayi
రాయి

-
የሳር አገዳ
yesari āgeda
తృణము

-
እንጨት
inich’eti
కొయ్య

-
ሱፍ
sufi
ఉన్ని