పెద్ద జంతువులు     
ትልቅ እንስሶች

-

አርጃኖ
ārijano

పెద్ద మొసలి

-

የአጋዘን ቀንድ
ye’āgazeni k’enidi

దుప్పి కొమ్ములు

-

ጦጣ
t’ot’a

బబూన్

-

ድብ
dibi

ఎలుగుబంటి

-

ጎሽ
goshi

గేదె

-

ግመል
gimeli

ఒంటె

-

ላም
lami

గోవు

-

አዞ
āzo

మొసలి

-

ዳይኖሰር
dayinoseri

డైనోసార్

-

አህያ
āhiya

గాడిద

-

ድራጎን
diragoni

డ్రాగన్

-

ዝሆን
zihoni

ఏనుగు

-

ቀጭኔ
k’ech’inē

జిరాఫీ

-

ዝንጀሮ
zinijero

గొరిల్లా

-

ጉማሬ
gumarē

హిప్పో

-

ፈረስ
feresi

గుర్రము

-

ካንጋሮ
kanigaro

కంగారూ

-

ነብር
nebiri

చిఱుతపులి

-

አንበሳ
ānibesa

సింహము

-

ላማ (የግመል ዘር)
lama (yegimeli zeri)

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ሰጎን
segoni

నిప్పుకోడి

-

ፓንዳ
panida

పెద్ద జంతువు

-

አሳማ
āsama

పంది

-

የበረዶ ድብ
yeberedo dibi

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

ፑማ
puma

చిరుతపులి

-

አጋዘን
āgazeni

మగ జింక

-

ነብር
nebiri

పులి

-

ዌልረስ
wēliresi

నీటి గుర్రము

-

የጫካ ፈረስ
yech’aka feresi

అడవి గుర్రం

-

የሜዳ አህያ
yemēda āhiya

చారల గుర్రము

-
አርጃኖ
ārijano
పెద్ద మొసలి

-
የአጋዘን ቀንድ
ye’āgazeni k’enidi
దుప్పి కొమ్ములు

-
ጦጣ
t’ot’a
బబూన్

-
ድብ
dibi
ఎలుగుబంటి

-
ጎሽ
goshi
గేదె

-
ግመል
gimeli
ఒంటె

-
አቦ ሸማኔ
ābo shemanē
చిరుత

-
ላም
lami
గోవు

-
አዞ
āzo
మొసలి

-
ዳይኖሰር
dayinoseri
డైనోసార్

-
አህያ
āhiya
గాడిద

-
ድራጎን
diragoni
డ్రాగన్

-
ዝሆን
zihoni
ఏనుగు

-
ቀጭኔ
k’ech’inē
జిరాఫీ

-
ዝንጀሮ
zinijero
గొరిల్లా

-
ጉማሬ
gumarē
హిప్పో

-
ፈረስ
feresi
గుర్రము

-
ካንጋሮ
kanigaro
కంగారూ

-
ነብር
nebiri
చిఱుతపులి

-
አንበሳ
ānibesa
సింహము

-
ላማ (የግመል ዘር)
lama (yegimeli zeri)
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ጉልጉል ነብር
guliguli nebiri
శివంగి

-
ጭራቅ
ch’irak’i
భూతము

-
ትልቅ አጋዘን
tilik’i āgazeni
దుప్పి

-
ሰጎን
segoni
నిప్పుకోడి

-
ፓንዳ
panida
పెద్ద జంతువు

-
አሳማ
āsama
పంది

-
የበረዶ ድብ
yeberedo dibi
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
ፑማ
puma
చిరుతపులి

-
አውራሪስ
āwirarīsi
రైనో

-
አጋዘን
āgazeni
మగ జింక

-
ነብር
nebiri
పులి

-
ዌልረስ
wēliresi
నీటి గుర్రము

-
የጫካ ፈረስ
yech’aka feresi
అడవి గుర్రం

-
የሜዳ አህያ
yemēda āhiya
చారల గుర్రము