మతము     
‫دين‬

-

‫عيد الفصح‬
iid elfasah
+

ఈస్టర్ పక్షి

-

‫بيض عيد الفصح‬
baydh iid elfasah
+

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

‫الملاك‬
elmalaak
+

దేవదూత

-

‫الجرس‬
eljaras
+

గంట

-

‫الكتاب المقدس‬
elkitaab elmokaddas
+

బైబిలు

-

‫الأسقف‬
eloskof
+

మతగురువు

-

‫النعمة‬
enneeama
+

దీవెన

-

‫ البوذية‬
elboothiya
+

బౌద్ధమతం

-

‫ المسيحية‬
elmasiihiya
+

క్రైస్తవ మతం

-

‫هدية عيد الميلاد ‬
hadiyat iid elmiilaad
+

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

‫شجرة عيد الميلاد‬
shajart iid elmiilaad
+

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

‫الكنيسة‬
elkaniisa
+

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

‫التابوت‬
ettaaboot
+

శవపేటిక

-

‫الخلق‬
elkhalk
+

సృష్టి

-

‫الصليب‬
essaliib
+

సిలువ బొమ్మ

-

‫الشيطان‬
eshaytaan
+

దయ్యము

-

‫الله‬
allaah
+

దేవుడు

-

‫الهندوسية‬
elhendoosiya
+

హిందూమతము

-

‫ الإسلام‬
el'slaam
+

ఇస్లామ్ మతము

-

‫اليهودية‬
eyahoodiya
+

యూదు మతము

-

‫التأمل‬
etta'ammol
+

ధ్యానము

-

‫المومياء‬
elmoomiyaa'
+

తల్లి

-

‫المسلم‬
elmoslem
+

మహమ్మదీయులు

-

‫البابا‬
elbaabaa
+

మతాధికారి

-

‫الصلاة‬
essalaat
+

ప్రార్థన

-

‫الكاهن‬
elkaahen
+

పూజారి

-

‫الدين‬
eddiin
+

మతము

-

‫الخدمة‬
elkhedma
+

సేవ

-

‫الكنيس اليهودي‬
elkaniis elyahoodii
+

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

‫المعبد‬
elmaeabad
+

ఆలయము

-

‫القبر‬
elkaber
+

సమాధి

-
‫عيد الفصح‬
iid elfasah
ఈస్టర్ పక్షి

-
‫بيض عيد الفصح‬
baydh iid elfasah
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
‫الملاك‬
elmalaak
దేవదూత

-
‫الجرس‬
eljaras
గంట

-
‫الكتاب المقدس‬
elkitaab elmokaddas
బైబిలు

-
‫الأسقف‬
eloskof
మతగురువు

-
‫النعمة‬
enneeama
దీవెన

-
‫ البوذية‬
elboothiya
బౌద్ధమతం

-
‫ المسيحية‬
elmasiihiya
క్రైస్తవ మతం

-
‫هدية عيد الميلاد ‬
hadiyat iid elmiilaad
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
‫شجرة عيد الميلاد‬
shajart iid elmiilaad
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
‫الكنيسة‬
elkaniisa
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
‫التابوت‬
ettaaboot
శవపేటిక

-
‫الخلق‬
elkhalk
సృష్టి

-
‫الصليب‬
essaliib
సిలువ బొమ్మ

-
‫الشيطان‬
eshaytaan
దయ్యము

-
‫الله‬
allaah
దేవుడు

-
‫الهندوسية‬
elhendoosiya
హిందూమతము

-
‫ الإسلام‬
el'slaam
ఇస్లామ్ మతము

-
‫اليهودية‬
eyahoodiya
యూదు మతము

-
‫التأمل‬
etta'ammol
ధ్యానము

-
‫المومياء‬
elmoomiyaa'
తల్లి

-
‫المسلم‬
elmoslem
మహమ్మదీయులు

-
‫البابا‬
elbaabaa
మతాధికారి

-
‫الصلاة‬
essalaat
ప్రార్థన

-
‫الكاهن‬
elkaahen
పూజారి

-
‫الدين‬
eddiin
మతము

-
‫الخدمة‬
elkhedma
సేవ

-
‫الكنيس اليهودي‬
elkaniis elyahoodii
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
‫المعبد‬
elmaeabad
ఆలయము

-
‫القبر‬
elkaber
సమాధి