మొక్కలు     
‫النباتات‬

-

‫الخيزران‬
elkhayzoraan
+

వెదురు

-

‫الزهر‬
ezzaher
+

పూయు

-

‫باقة من الزهور‬
baaka men ezzohoor
+

పువ్వుల గుత్తి

-

‫الفرع‬
elfarea
+

శాఖ

-

‫المهد‬
elmahd
+

మొగ్గ

-

‫الصبار‬
essabbaar
+

బ్రహ్మ జెముడు

-

‫البرسيم‬
eberssiim
+

విలాసవంతమైన

-

‫المخروط‬
elmakhroo
+

శంఖు ఆకారం

-

‫وردة الذرة‬
wardat eththora
+

కార్న్ ఫ్లవర్

-

‫الزعفران‬
ezzaeafaraan
+

కుంకుమ పువ్వు

-

‫النرجس البري‬
ennarjas elbarrii
+

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

‫الأقحوان‬
elokhowaan
+

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

‫الهندباء‬
elhendabaa'
+

డాండెలైన్

-

‫الزهرة‬
ezzahra
+

పువ్వు

-

‫أوراق الشجر‬
awraak eshshajar
+

దళములు

-

‫الحبوب‬
ehoboob
+

ధాన్యము

-

‫العشب‬
eleosheb
+

గడ్డి

-

‫النمو‬
ennomoo
+

పెరుగుదల

-

‫ورد النيل‬
ward enniil
+

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

‫العشب‬
eleosheb
+

పచ్చిక బయలు

-

‫الزنبق‬
ezznbak
+

లిల్లీ పుష్పము

-

‫بذر الكتان‬
bathar elkettaan
+

అవిశ విత్తులు

-

‫الفطر‬
elfeter
+

పుట్టగొడుగు

-

‫شجرة الزيتون‬
shajarat ezzaytoon
+

ఆలివ్ చెట్టు

-

‫النخلة ‬
ennakhla
+

పామ్ చెట్టు

-

‫زهرة الثالوث‬
zahrat eththalooth
+

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

‫شجرة الخوخ‬
shajarat elkhawkh
+

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

‫النبتة‬
ennabta
+

మొక్క

-

‫الخشخاش‬
elkhashkhaash
+

గసగసాలు

-

‫الجذر‬
ejjedher
+

వేరు

-

‫الوردة‬
elwarda
+

గులాబీ

-

‫البذرة‬
elbathra
+

విత్తనం

-

‫زهرة الثلج‬
zahrat eththalej
+

మంచుబిందువు

-

‫عباد الشمس‬
obbaad eshshames
+

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

‫الشوكة‬
eshshawka
+

ముల్లు

-

‫الجذع‬
ejedhea
+

మొండెము

-

‫الخزامى‬
elkhozaamii
+

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

‫زنبق الماء‬
zanbak elmaa'
+

నీటి కలువ

-

‫القمح‬
elkamah
+

గోధుమలు

-
‫الخيزران‬
elkhayzoraan
వెదురు

-
‫الزهر‬
ezzaher
పూయు

-
‫باقة من الزهور‬
baaka men ezzohoor
పువ్వుల గుత్తి

-
‫الفرع‬
elfarea
శాఖ

-
‫المهد‬
elmahd
మొగ్గ

-
‫الصبار‬
essabbaar
బ్రహ్మ జెముడు

-
‫البرسيم‬
eberssiim
విలాసవంతమైన

-
‫المخروط‬
elmakhroo
శంఖు ఆకారం

-
‫وردة الذرة‬
wardat eththora
కార్న్ ఫ్లవర్

-
‫الزعفران‬
ezzaeafaraan
కుంకుమ పువ్వు

-
‫النرجس البري‬
ennarjas elbarrii
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
‫الأقحوان‬
elokhowaan
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
‫الهندباء‬
elhendabaa'
డాండెలైన్

-
‫الزهرة‬
ezzahra
పువ్వు

-
‫أوراق الشجر‬
awraak eshshajar
దళములు

-
‫الحبوب‬
ehoboob
ధాన్యము

-
‫العشب‬
eleosheb
గడ్డి

-
‫النمو‬
ennomoo
పెరుగుదల

-
‫ورد النيل‬
ward enniil
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
‫العشب‬
eleosheb
పచ్చిక బయలు

-
‫الزنبق‬
ezznbak
లిల్లీ పుష్పము

-
‫بذر الكتان‬
bathar elkettaan
అవిశ విత్తులు

-
‫الفطر‬
elfeter
పుట్టగొడుగు

-
‫شجرة الزيتون‬
shajarat ezzaytoon
ఆలివ్ చెట్టు

-
‫النخلة ‬
ennakhla
పామ్ చెట్టు

-
‫زهرة الثالوث‬
zahrat eththalooth
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
‫شجرة الخوخ‬
shajarat elkhawkh
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
‫النبتة‬
ennabta
మొక్క

-
‫الخشخاش‬
elkhashkhaash
గసగసాలు

-
‫الجذر‬
ejjedher
వేరు

-
‫الوردة‬
elwarda
గులాబీ

-
‫البذرة‬
elbathra
విత్తనం

-
‫زهرة الثلج‬
zahrat eththalej
మంచుబిందువు

-
‫عباد الشمس‬
obbaad eshshames
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
‫الشوكة‬
eshshawka
ముల్లు

-
‫الجذع‬
ejedhea
మొండెము

-
‫الخزامى‬
elkhozaamii
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
‫زنبق الماء‬
zanbak elmaa'
నీటి కలువ

-
‫القمح‬
elkamah
గోధుమలు