సామగ్రి     
‫المواد‬

-
‫النحاس الأصفر‬
ennohaas el'asfar
ఇత్తడి

-
‫الإسمنت‬
el'isman
సిమెంటు

-
‫السيراميك‬
essiiraamiik
పింగాణీ

-
‫قطعة القماش‬
keteat elkomaash
వస్త్రము

-
‫قطعة القماش‬
keteat elkomaash
వస్త్రము

-
‫القطن‬
elkoten
ప్రత్తి

-
‫البلورة‬
elbellawer
స్ఫటికము

-
‫الوسخ‬
elwasakh
మురికి

-
‫الغراء‬
elhgiraa'
జిగురు

-
‫الجلد‬
ejjeld
బాగు చేసిన తోలు

-
‫المعدن‬
elmaeaden
లోహము

-
‫النفط‬
ennafet
చమురు

-
‫المسحوق‬
elmashook
పొడి

-
‫الملح‬
elmelh
ఉప్పు

-
‫الرمال‬
errimaal
ఇసుక

-
‫الخردة‬
elkhorda
చెత్త

-
‫الفضة‬
elfedhdha
వెండి

-
‫الحجر‬
elhajar
రాయి

-
‫القش‬
elkash
తృణము

-
‫الخشب‬
elkhashab
కొయ్య

-
‫الصوف‬
essoof
ఉన్ని