సామగ్రి     
‫المواد‬

-

‫النحاس الأصفر‬
ennohaas el'asfar
+

ఇత్తడి

-

‫الإسمنت‬
el'isman
+

సిమెంటు

-

‫السيراميك‬
essiiraamiik
+

పింగాణీ

-

‫قطعة القماش‬
keteat elkomaash
+

వస్త్రము

-

‫قطعة القماش‬
keteat elkomaash
+

వస్త్రము

-

‫القطن‬
elkoten
+

ప్రత్తి

-

‫البلورة‬
elbellawer
+

స్ఫటికము

-

‫الوسخ‬
elwasakh
+

మురికి

-

‫الغراء‬
elhgiraa'
+

జిగురు

-

‫الجلد‬
ejjeld
+

బాగు చేసిన తోలు

-

‫المعدن‬
elmaeaden
+

లోహము

-

‫النفط‬
ennafet
+

చమురు

-

‫المسحوق‬
elmashook
+

పొడి

-

‫الملح‬
elmelh
+

ఉప్పు

-

‫الرمال‬
errimaal
+

ఇసుక

-

‫الخردة‬
elkhorda
+

చెత్త

-

‫الفضة‬
elfedhdha
+

వెండి

-

‫الحجر‬
elhajar
+

రాయి

-

‫القش‬
elkash
+

తృణము

-

‫الخشب‬
elkhashab
+

కొయ్య

-

‫الصوف‬
essoof
+

ఉన్ని

-
‫النحاس الأصفر‬
ennohaas el'asfar
ఇత్తడి

-
‫الإسمنت‬
el'isman
సిమెంటు

-
‫السيراميك‬
essiiraamiik
పింగాణీ

-
‫قطعة القماش‬
keteat elkomaash
వస్త్రము

-
‫قطعة القماش‬
keteat elkomaash
వస్త్రము

-
‫القطن‬
elkoten
ప్రత్తి

-
‫البلورة‬
elbellawer
స్ఫటికము

-
‫الوسخ‬
elwasakh
మురికి

-
‫الغراء‬
elhgiraa'
జిగురు

-
‫الجلد‬
ejjeld
బాగు చేసిన తోలు

-
‫المعدن‬
elmaeaden
లోహము

-
‫النفط‬
ennafet
చమురు

-
‫المسحوق‬
elmashook
పొడి

-
‫الملح‬
elmelh
ఉప్పు

-
‫الرمال‬
errimaal
ఇసుక

-
‫الخردة‬
elkhorda
చెత్త

-
‫الفضة‬
elfedhdha
వెండి

-
‫الحجر‬
elhajar
రాయి

-
‫القش‬
elkash
తృణము

-
‫الخشب‬
elkhashab
కొయ్య

-
‫الصوف‬
essoof
ఉన్ని