కొనుగోలు     
‫التسوق‬

-

‫المخبزة‬
elmakhbaza
+

బేకరీ

-

‫شفره التعرف(الباركود)‬
shfrat ettaearrof(elbaarkod)
+

బార్ కోడ్

-

‫المكتبة‬
elmaktaba
+

పుస్తకాల దుకాణము

-

‫المقهى‬
elmakhaa
+

కాఫీ హోటల్

-

‫الصيدلية‬
essaydaliya
+

మందుల దుకాణము

-

‫التنظيف‬
ettandhiif
+

డ్రై క్లీనర్

-

‫ محل لبيع الزهور‬
mahal libayea ezzohoor
+

పూల దుకాణము

-

‫الهدية‬
elhadiya
+

బహుమతి

-

‫السوق‬
essook
+

విపణి

-

‫ قاعة السوق‬
kaaeat essook
+

మార్కెట్ హాలు

-

‫كشك الجرائد‬
koshek ejjaraaed
+

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

‫ الصيدلية‬
essaydaliya
+

ఔషధ శాల

-

‫مكتب البريد‬
maktab elbariid
+

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

‫الفخار‬
elfakhkhaar
+

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

‫البيع‬
elbayea
+

అమ్మకము

-

‫المحل‬
elmahal
+

దుకాణము

-

‫التسوق‬
ettasawwok
+

కొనుగోలు

-

‫ كيس التسوق‬
kiis ettasawwok
+

కొనుగోలు సంచీ

-

‫سلة التسوق‬
sallt ettasawwok
+

కొనుగోలు బుట్ట

-

‫عربة التسوق‬
earabat ettasawwok
+

కొనుగోలు కార్ట్

-

‫جولة التسوق‬
jawlat ettasawwok
+

కొనుగోలు పర్యటన

-
‫المخبزة‬
elmakhbaza
బేకరీ

-
‫شفره التعرف(الباركود)‬
shfrat ettaearrof(elbaarkod)
బార్ కోడ్

-
‫المكتبة‬
elmaktaba
పుస్తకాల దుకాణము

-
‫المقهى‬
elmakhaa
కాఫీ హోటల్

-
‫الصيدلية‬
essaydaliya
మందుల దుకాణము

-
‫التنظيف‬
ettandhiif
డ్రై క్లీనర్

-
‫ محل لبيع الزهور‬
mahal libayea ezzohoor
పూల దుకాణము

-
‫الهدية‬
elhadiya
బహుమతి

-
‫السوق‬
essook
విపణి

-
‫ قاعة السوق‬
kaaeat essook
మార్కెట్ హాలు

-
‫كشك الجرائد‬
koshek ejjaraaed
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
‫ الصيدلية‬
essaydaliya
ఔషధ శాల

-
‫مكتب البريد‬
maktab elbariid
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
‫الفخار‬
elfakhkhaar
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
‫البيع‬
elbayea
అమ్మకము

-
‫المحل‬
elmahal
దుకాణము

-
‫التسوق‬
ettasawwok
కొనుగోలు

-
‫ كيس التسوق‬
kiis ettasawwok
కొనుగోలు సంచీ

-
‫سلة التسوق‬
sallt ettasawwok
కొనుగోలు బుట్ట

-
‫عربة التسوق‬
earabat ettasawwok
కొనుగోలు కార్ట్

-
‫جولة التسوق‬
jawlat ettasawwok
కొనుగోలు పర్యటన