సాంకేతిక విజ్ఞానం     
Тэхналогія

-

аэраздымка
aerazdymka

ఏరియల్ ఫోటో

-

батарэя
batareja

బ్యాటరీ

-

кабель
kabieĺ

కేబుల్

-

касета
kasieta

క్యాసెట్

-

зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie

నిందారోపణలు చేయువాడు

-

кабіна
kabina

యుద్ధ రంగము

-

кодавы замок
kodavy zamok

కలయిక తాళము

-

кампутар
kamputar

కంప్యూటర్

-

кран
kran

క్రేను

-

працоўны стол
pracoŭny stol

డెస్క్ టాప్

-

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka

రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-

дыскавод
dyskavod

డ్రైవ్

-

DVD дыск
DVD dysk

డివిడి

-

электрарухавік
eliektraruchavik

విద్యుత్ మోటారు

-

экскаватар
ekskavatar

త్రవ్వు పరికరము

-

факс
faks

ఫాక్స్ మెషిన్

-

плёнкавая камера
plionkavaja kamiera

సినిమా కెమెరా

-

дыскета
dyskieta

ఫ్లాపీ డిస్క్

-

жорсткі дыск
žorstki dysk

హార్డ్ డిస్క్

-

джойсцік
džojscik

జాయ్ స్టిక్

-

клавіша
klaviša

తాళం చెవి

-

ноўтбук
noŭtbuk

ల్యాప్ టాప్

-

газонакасілка
hazonakasilka

పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-

машына
mašyna

యంత్రము

-

марскі прапелер
marski prapielier

సముద్ర ప్రొపెలెర్

-

падвойны сокет
padvojny sokiet

బహుళ సాకెట్

-

прынтэр
prynter

ముద్రణ యంత్రము

-

праграма
prahrama

కార్యక్రమము

-

прапелер
prapielier

ప్రొపెలెర్

-

помпа
pompa

పంపు

-

прайгравальнік
prajhravaĺnik

టేపు రికార్డర్

-

робат
robat

రోబోట్

-

швейная машына
šviejnaja mašyna

కుట్టు యంత్రము

-

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm

స్లయిడ్ చిత్రం

-

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija

సోలార్ టెక్నాలజీ

-

касмічны човен
kasmičny čovien

అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-

каток
katok

ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-

падвеска
padvieska

ఎత్తివేయుట

-

тэхналогія
technalohija

సాంకేతిక విజ్ఞానము

-

тэлефон
teliefon

టెలిఫోన్

-

тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ

టెలిఫోన్ కటకము

-

тэлескоп
telieskop

టెలిస్కోప్

-

USB флэшка
USB fleška

యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-

клапан
klapan

కవాటము

-

відэакамера
videakamiera

వీడియో కెమెరా

-

напружанне
napružannie

వోల్టేజ్

-

вятрак
viatrak

గాలి మర

-
паветраная помпа
pavietranaja pompa
గాలి పంపు

-
аэраздымка
aerazdymka
ఏరియల్ ఫోటో

-
шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
బాల్ బేరింగ్

-
батарэя
batareja
బ్యాటరీ

-
веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
సైకిల్ చైన్

-
кабель
kabieĺ
కేబుల్

-
кабельны барабан
kabieĺny baraban
కేబుల్ రీల్

-
фотакамера
fotakamiera
కెమెరా

-
касета
kasieta
క్యాసెట్

-
зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
నిందారోపణలు చేయువాడు

-
кабіна
kabina
యుద్ధ రంగము

-
зубчастае кола
zubčastaje kola
కాగ్ వీల్

-
кодавы замок
kodavy zamok
కలయిక తాళము

-
кампутар
kamputar
కంప్యూటర్

-
кран
kran
క్రేను

-
працоўны стол
pracoŭny stol
డెస్క్ టాప్

-
буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-
дыскавод
dyskavod
డ్రైవ్

-
DVD дыск
DVD dysk
డివిడి

-
электрарухавік
eliektraruchavik
విద్యుత్ మోటారు

-
энергія
enierhija
శక్తి

-
экскаватар
ekskavatar
త్రవ్వు పరికరము

-
факс
faks
ఫాక్స్ మెషిన్

-
плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
సినిమా కెమెరా

-
дыскета
dyskieta
ఫ్లాపీ డిస్క్

-
падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
కళ్ళద్దాలు

-
жорсткі дыск
žorstki dysk
హార్డ్ డిస్క్

-
джойсцік
džojscik
జాయ్ స్టిక్

-
клавіша
klaviša
తాళం చెవి

-
пасадка
pasadka
దిగుట

-
ноўтбук
noŭtbuk
ల్యాప్ టాప్

-
газонакасілка
hazonakasilka
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-
аб'ектыў
abjektyŭ
కటకము

-
машына
mašyna
యంత్రము

-
марскі прапелер
marski prapielier
సముద్ర ప్రొపెలెర్

-
шахта
šachta
గని

-
падвойны сокет
padvojny sokiet
బహుళ సాకెట్

-
прынтэр
prynter
ముద్రణ యంత్రము

-
праграма
prahrama
కార్యక్రమము

-
прапелер
prapielier
ప్రొపెలెర్

-
помпа
pompa
పంపు

-
прайгравальнік
prajhravaĺnik
టేపు రికార్డర్

-
пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
రిమోట్ కంట్రోల్

-
робат
robat
రోబోట్

-
спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-
швейная машына
šviejnaja mašyna
కుట్టు యంత్రము

-
слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
స్లయిడ్ చిత్రం

-
сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
సోలార్ టెక్నాలజీ

-
касмічны човен
kasmičny čovien
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-
каток
katok
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-
падвеска
padvieska
ఎత్తివేయుట

-
пераключальнік
pierakliučaĺnik
స్విచ్

-
вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
టేప్ కొలత

-
тэхналогія
technalohija
సాంకేతిక విజ్ఞానము

-
тэлефон
teliefon
టెలిఫోన్

-
тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
టెలిఫోన్ కటకము

-
тэлескоп
telieskop
టెలిస్కోప్

-
USB флэшка
USB fleška
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-
клапан
klapan
కవాటము

-
відэакамера
videakamiera
వీడియో కెమెరా

-
напружанне
napružannie
వోల్టేజ్

-
вадзяное кола
vadzianoje kola
నీటి చక్రం

-
ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
విండ్ టర్బైన్

-
вятрак
viatrak
గాలి మర