సామగ్రి     
Матэрыялы

-

латунь
latuń

ఇత్తడి

-

цэмент
cemient

సిమెంటు

-

кераміка
kieramika

పింగాణీ

-

ануча
anuča

వస్త్రము

-

тканіна
tkanina

వస్త్రము

-

бавоўна
bavoŭna

ప్రత్తి

-

крышталь
kryštaĺ

స్ఫటికము

-

бруд
brud

మురికి

-

клей
kliej

జిగురు

-

скура
skura

బాగు చేసిన తోలు

-

метал
mietal

లోహము

-

нафта
nafta

చమురు

-

соль
soĺ

ఉప్పు

-

лом
lom

చెత్త

-

срэбра
srebra

వెండి

-

салома
saloma

తృణము

-

поўсць
poŭsć

ఉన్ని

-
латунь
latuń
ఇత్తడి

-
цэмент
cemient
సిమెంటు

-
кераміка
kieramika
పింగాణీ

-
ануча
anuča
వస్త్రము

-
тканіна
tkanina
వస్త్రము

-
бавоўна
bavoŭna
ప్రత్తి

-
крышталь
kryštaĺ
స్ఫటికము

-
бруд
brud
మురికి

-
клей
kliej
జిగురు

-
скура
skura
బాగు చేసిన తోలు

-
метал
mietal
లోహము

-
нафта
nafta
చమురు

-
парашок
parašok
పొడి

-
соль
soĺ
ఉప్పు

-
пясок
piasok
ఇసుక

-
лом
lom
చెత్త

-
срэбра
srebra
వెండి

-
камень
kamień
రాయి

-
салома
saloma
తృణము

-
драўніна
draŭnina
కొయ్య

-
поўсць
poŭsć
ఉన్ని