పెద్ద జంతువులు     
Буйныя жывёлы

-

алігатар
alihatar

పెద్ద మొసలి

-

рогі
rohi

దుప్పి కొమ్ములు

-

бабуін
babuin

బబూన్

-

мядзведзь
miadzviedź

ఎలుగుబంటి

-

гепард
hiepard

చిరుత

-

дыназаўр
dynazaŭr

డైనోసార్

-

асёл
asiol

గాడిద

-

дракон
drakon

డ్రాగన్

-

слон
slon

ఏనుగు

-

жыраф
žyraf

జిరాఫీ

-

гарыла
haryla

గొరిల్లా

-

конь
koń

గుర్రము

-

кенгуру
kienhuru

కంగారూ

-

леапард
lieapard

చిఱుతపులి

-

леў
lieŭ

సింహము

-

лама
lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

рысь
ryś

శివంగి

-

лось
loś

దుప్పి

-

страус
straus

నిప్పుకోడి

-

панда
panda

పెద్ద జంతువు

-

белы мядзведзь
biely miadzviedź

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

пума
puma

చిరుతపులి

-

алень
alień

మగ జింక

-

тыгр
tyhr

పులి

-

морж
morž

నీటి గుర్రము

-

дзікі конь
dziki koń

అడవి గుర్రం

-

зебра
ziebra

చారల గుర్రము

-
алігатар
alihatar
పెద్ద మొసలి

-
рогі
rohi
దుప్పి కొమ్ములు

-
бабуін
babuin
బబూన్

-
мядзведзь
miadzviedź
ఎలుగుబంటి

-
буйвал
bujval
గేదె

-
вярблюд
viarbliud
ఒంటె

-
гепард
hiepard
చిరుత

-
карова
karova
గోవు

-
кракадзіл
krakadzil
మొసలి

-
дыназаўр
dynazaŭr
డైనోసార్

-
асёл
asiol
గాడిద

-
дракон
drakon
డ్రాగన్

-
слон
slon
ఏనుగు

-
жыраф
žyraf
జిరాఫీ

-
гарыла
haryla
గొరిల్లా

-
гіпапатам
hipapatam
హిప్పో

-
конь
koń
గుర్రము

-
кенгуру
kienhuru
కంగారూ

-
леапард
lieapard
చిఱుతపులి

-
леў
lieŭ
సింహము

-
лама
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
рысь
ryś
శివంగి

-
монстар
monstar
భూతము

-
лось
loś
దుప్పి

-
страус
straus
నిప్పుకోడి

-
панда
panda
పెద్ద జంతువు

-
свіння
svinnia
పంది

-
белы мядзведзь
biely miadzviedź
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
пума
puma
చిరుతపులి

-
насарог
nasaroh
రైనో

-
алень
alień
మగ జింక

-
тыгр
tyhr
పులి

-
морж
morž
నీటి గుర్రము

-
дзікі конь
dziki koń
అడవి గుర్రం

-
зебра
ziebra
చారల గుర్రము