వాతావరణము     
আবহাওয়া

-

মেঘ
mēgha

మేఘము

-

খরা
kharā

కరువు

-

তুষার
tuṣāra

గడ్డకట్టిన మంచు

-

বরফাবৃত
baraphābr̥ta

ధృవప్రాంతము

-

তাপ
tāpa

ఉష్ణము

-

বাজ
bāja

మెఱుపు

-

উল্কা
ulkā

ఉల్కాపాతం

-

চাঁদ
cām̐da

చంద్రుడు

-

রামধনু
rāmadhanu

హరివిల్లు

-

বৃষ্টিবিন্দু
br̥ṣṭibindu

వర్షపు బిందువు

-

তুষারকণা
tuṣārakaṇā

స్నోఫ్లేక్

-

তারকা
tārakā

నక్షత్రం

-

ঝড়
jhaṛa

తుఫాను

-

ঝড়ের তোড়
jhaṛēra tōṛa

తుఫాను వేగము

-

সূর্য
sūrya

సూర్యుడు

-

সূর্যকিরণ
sūryakiraṇa

సూర్యకిరణము

-

সূর্যাস্ত
sūryāsta

సూర్యాస్తమయము

-

গোধূলি
gōdhūli

కను చీకటి

-

ভিজা অবস্থা
bhijā abasthā

తడి పరిస్థితులు

-
বায়ুমণ্ডলের চাপমাপক যন্ত্র
bāẏumaṇḍalēra cāpamāpaka yantra
భారమితి

-
মেঘ
mēgha
మేఘము

-
ঠান্ডা
ṭhānḍā
చల్లని

-
অর্ধচন্দ্রাকার
ardhacandrākāra
చంద్రవంక

-
অন্ধকার
andhakāra
చీకటి

-
খরা
kharā
కరువు

-
পৃথিবী
pr̥thibī
భూమి

-
কুয়াশা
kuẏāśā
పొగమంచు

-
তুষার
tuṣāra
గడ్డకట్టిన మంచు

-
বরফাবৃত
baraphābr̥ta
ధృవప్రాంతము

-
তাপ
tāpa
ఉష్ణము

-
হ্যারিকেন
hyārikēna
సుడిగాలి

-
লম্বমান তুষারকণা
lambamāna tuṣārakaṇā
ఐసికల్

-
বাজ
bāja
మెఱుపు

-
উল্কা
ulkā
ఉల్కాపాతం

-
চাঁদ
cām̐da
చంద్రుడు

-
রামধনু
rāmadhanu
హరివిల్లు

-
বৃষ্টিবিন্দু
br̥ṣṭibindu
వర్షపు బిందువు

-
তুষার
tuṣāra
మంచు

-
তুষারকণা
tuṣārakaṇā
స్నోఫ్లేక్

-
তুষারমানব
tuṣāramānaba
మంచు మనిషి

-
তারকা
tārakā
నక్షత్రం

-
ঝড়
jhaṛa
తుఫాను

-
ঝড়ের তোড়
jhaṛēra tōṛa
తుఫాను వేగము

-
সূর্য
sūrya
సూర్యుడు

-
সূর্যকিরণ
sūryakiraṇa
సూర్యకిరణము

-
সূর্যাস্ত
sūryāsta
సూర్యాస్తమయము

-
থার্মোমিটার
thārmōmiṭāra
ఉష్ణమాని

-
বজ্রঝড়
bajrajhaṛa
ఉరుము

-
গোধূলি
gōdhūli
కను చీకటి

-
আবহাওয়া
ābahā'ōẏā
వాతావరణము

-
ভিজা অবস্থা
bhijā abasthā
తడి పరిస్థితులు

-
বায়ু
bāẏu
గాలి