కొనుగోలు     
কেনাকাটা

-

বারকোড
bārakōḍa

బార్ కోడ్

-

বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna

పుస్తకాల దుకాణము

-

ক্যাফে
kyāphē

కాఫీ హోటల్

-

ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna

మందుల దుకాణము

-

উপহার
upahāra

బహుమతి

-

বাজার হল
bājāra hala

మార్కెట్ హాలు

-

ডাকঘর
ḍākaghara

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

দোকান
dōkāna

దుకాణము

-

শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga

కొనుగోలు సంచీ

-

শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa

కొనుగోలు కార్ట్

-

শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura

కొనుగోలు పర్యటన

-
বেকারি
bēkāri
బేకరీ

-
বারকোড
bārakōḍa
బార్ కోడ్

-
বইয়ের দোকান
ba'iẏēra dōkāna
పుస్తకాల దుకాణము

-
ক্যাফে
kyāphē
కాఫీ హోటల్

-
ঔষধের দোকান
auṣadhēra dōkāna
మందుల దుకాణము

-
ড্রাই ক্লিনার
ḍrā'i klināra
డ్రై క్లీనర్

-
ফুলের দোকান
phulēra dōkāna
పూల దుకాణము

-
উপহার
upahāra
బహుమతి

-
বাজার
bājāra
విపణి

-
বাজার হল
bājāra hala
మార్కెట్ హాలు

-
সংবাদপত্রের স্ট্যান্ড
sambādapatrēra sṭyānḍa
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
ঔষধালয়
auṣadhālaẏa
ఔషధ శాల

-
ডাকঘর
ḍākaghara
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
মৃৎশিল্প
mr̥ṯśilpa
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
বিক্রয়
bikraẏa
అమ్మకము

-
দোকান
dōkāna
దుకాణము

-
কেনাকাটা
kēnākāṭā
కొనుగోలు

-
শপিং ব্যাগ
śapiṁ byāga
కొనుగోలు సంచీ

-
কেনাকাটার ঝুড়ি
kēnākāṭāra jhuṛi
కొనుగోలు బుట్ట

-
শপিং কার্ট
śapiṁ kārṭa
కొనుగోలు కార్ట్

-
শপিং ট্যুর
śapiṁ ṭyura
కొనుగోలు పర్యటన