పెద్ద జంతువులు     
বড়ো প্রাণী

-

ভালুক
bhāluka

ఎలుగుబంటి

-

উট
uṭa

ఒంటె

-

গরু
garu

గోవు

-

গাধা
gādhā

గాడిద

-

ড্রাগন
ḍrāgana

డ్రాగన్

-

হাতি
hāti

ఏనుగు

-

জিরাফ
jirāpha

జిరాఫీ

-

গরিলা
garilā

గొరిల్లా

-

ঘোড়া
ghōṛā

గుర్రము

-

চিতাবাঘ
citābāgha

చిఱుతపులి

-

সিংহ
sinha

సింహము

-

লামা
lāmā

ఒక విధమైన ఒంటె

-

উটপাখি
uṭapākhi

నిప్పుకోడి

-

পুমা
pumā

చిరుతపులి

-

বাঘ
bāgha

పులి

-

সিন্ধুঘোটক
sindhughōṭaka

నీటి గుర్రము

-

জেবরা
jēbarā

చారల గుర్రము

-
বৃহৎ কুমিরবিশেষ
br̥haṯ kumirabiśēṣa
పెద్ద మొసలి

-
হরিণের শাখাবহুল শিং
hariṇēra śākhābahula śiṁ
దుప్పి కొమ్ములు

-
বেবুন
bēbuna
బబూన్

-
ভালুক
bhāluka
ఎలుగుబంటి

-
মোষ
mōṣa
గేదె

-
উট
uṭa
ఒంటె

-
চিতাবাঘ
citābāgha
చిరుత

-
গরু
garu
గోవు

-
কুমির
kumira
మొసలి

-
ডাইনোসর
ḍā'inōsara
డైనోసార్

-
গাধা
gādhā
గాడిద

-
ড্রাগন
ḍrāgana
డ్రాగన్

-
হাতি
hāti
ఏనుగు

-
জিরাফ
jirāpha
జిరాఫీ

-
গরিলা
garilā
గొరిల్లా

-
জলহস্তী
jalahastī
హిప్పో

-
ঘোড়া
ghōṛā
గుర్రము

-
ক্যাঙ্গারু
kyāṅgāru
కంగారూ

-
চিতাবাঘ
citābāgha
చిఱుతపులి

-
সিংহ
sinha
సింహము

-
লামা
lāmā
ఒక విధమైన ఒంటె

-
একধরনের বনবিড়ালজাতীয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রাণী
ēkadharanēra banabiṛālajātīẏa tīkṣṇadr̥ṣṭi prāṇī
శివంగి

-
পিশাচ
piśāca
భూతము

-
হরিণগোত্রীয় প্রাণী
hariṇagōtrīẏa prāṇī
దుప్పి

-
উটপাখি
uṭapākhi
నిప్పుకోడి

-
হিমালয় অঞ্চলের ভালুকতুল্য প্রাণিবিশেষ
himālaẏa añcalēra bhālukatulya prāṇibiśēṣa
పెద్ద జంతువు

-
শূকর
śūkara
పంది

-
মেরু অঞ্চলের ভালুক
mēru añcalēra bhāluka
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
পুমা
pumā
చిరుతపులి

-
গণ্ডার
gaṇḍāra
రైనో

-
পরিণত পুংহরিণ
pariṇata punhariṇa
మగ జింక

-
বাঘ
bāgha
పులి

-
সিন্ধুঘোটক
sindhughōṭaka
నీటి గుర్రము

-
বন্য ঘোড়া
ban'ya ghōṛā
అడవి గుర్రం

-
জেবরা
jēbarā
చారల గుర్రము