చిన్న జంతువులు     
ছোটো প্রাণী

-

গুবরে পোকা
gubarē pōkā

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

পাখি
pākhi

పక్షి

-

ভোমরা
bhōmarā

బంబుల్ ఈగ

-

প্রজাপতি
prajāpati

సీతాకోకచిలుక

-

শুঁয়োপোকা
śum̐ẏōpōkā

గొంగళి పురుగు

-

চেলা
cēlā

శతపాదులు

-

কাঁকড়া
kām̐kaṛā

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

গোল্ডফিশ
gōlḍaphiśa

బంగారు చేప

-

গিনিপিগ
ginipiga

గినియా పంది

-

হামিংবার্ড
hāmimbārḍa

హమ్మింగ్ పక్షి

-

পোকা
pōkā

కీటకము

-

জেলি মাছ
jēli mācha

జెల్లీ చేప

-

ঝিনুক
jhinuka

ఆయిస్టర్

-

সিন্ধুঘোটক
sindhughōṭaka

సముద్రపు గుర్రము

-

চিংড়ি
ciṇṛi

రొయ్య చేప

-

বোলতা
bōlatā

కందిరీగ

-
পিঁপড়া
pim̐paṛā
చీమ

-
গুবরে পোকা
gubarē pōkā
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
পাখি
pākhi
పక్షి

-
পাখির খাঁচা
pākhira khām̐cā
పక్షి పంజరం

-
পাখির আশ্রয়
pākhira āśraẏa
పక్షి గూడు

-
ভোমরা
bhōmarā
బంబుల్ ఈగ

-
প্রজাপতি
prajāpati
సీతాకోకచిలుక

-
শুঁয়োপোকা
śum̐ẏōpōkā
గొంగళి పురుగు

-
চেলা
cēlā
శతపాదులు

-
কাঁকড়া
kām̐kaṛā
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
মাছি
māchi
ఈగ

-
ব্যাঙ
byāṅa
కప్ప

-
গোল্ডফিশ
gōlḍaphiśa
బంగారు చేప

-
ফড়িং
phaṛiṁ
మిడత

-
গিনিপিগ
ginipiga
గినియా పంది

-
ধেড়ে ইঁদুরের ন্যায় প্রাণিবিশেষ
dhēṛē im̐durēra n'yāẏa prāṇibiśēṣa
సీమ ఎలుక

-
শজারু জাতীয় প্রাণী
śajāru jātīẏa prāṇī
ముళ్ల పంది

-
হামিংবার্ড
hāmimbārḍa
హమ్మింగ్ పక్షి

-
ইগুয়ানা
iguẏānā
ఉడుము

-
পোকা
pōkā
కీటకము

-
জেলি মাছ
jēli mācha
జెల్లీ చేప

-
বিড়ালের ছানা
biṛālēra chānā
పిల్లి పిల్ల

-
ছোট পোকা
chōṭa pōkā
నల్లి

-
টিকটিকি
ṭikaṭiki
బల్లి

-
উকুন
ukuna
పేను

-
কাঠবিড়াল জাতীয় ছোট প্রাণীবিশেষ
kāṭhabiṛāla jātīẏa chōṭa prāṇībiśēṣa
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
মশা
maśā
దోమ

-
ইঁদুর
im̐dura
ఎలుక

-
ঝিনুক
jhinuka
ఆయిస్టర్

-
কাঁকড়াবিছা
kām̐kaṛābichā
తేలు

-
সিন্ধুঘোটক
sindhughōṭaka
సముద్రపు గుర్రము

-
ক্রাস্টাশিয়ান প্রাণীদের খোল
krāsṭāśiẏāna prāṇīdēra khōla
గుల్ల

-
চিংড়ি
ciṇṛi
రొయ్య చేప

-
মাকড়সা
mākaṛasā
సాలీడు

-
মাকড়সার জাল
mākaṛasāra jāla
సాలీడు జాలము

-
তারামাছ
tārāmācha
తార చేప

-
বোলতা
bōlatā
కందిరీగ