సంగీతం     
Muzika

-

harmonika +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalajka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

grupa +

మేళము

-

bendžo +

బాంజో

-

klarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

koncert +

కచ్చేరి

-

bubanj +

డ్రమ్

-

bubnjevi +

డ్రమ్ములు

-

flauta +

వేణువు

-

koncertni klavir +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitara +

గిటార్

-

sala +

సభా మందిరం

-

klavijatura +

కీబోర్డ్

-

usna harmonika +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

muzika +

సంగీతం

-

notni stalak +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

nota +

సూచన

-

orgulje +

అవయవము

-

klavir +

పియానో

-

saksofon +

శాక్సోఫోను

-

pjevač +

గాయకుడు

-

žica +

తీగ

-

truba +

గాలి వాద్యము

-

trubač +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

violina +

వాయులీనము

-

violinska kutija +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ksilofon +

జల తరంగిణి

-
harmonika
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
grupa
మేళము

-
bendžo
బాంజో

-
klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
koncert
కచ్చేరి

-
bubanj
డ్రమ్

-
bubnjevi
డ్రమ్ములు

-
flauta
వేణువు

-
koncertni klavir
గ్రాండ్ పియానో

-
gitara
గిటార్

-
sala
సభా మందిరం

-
klavijatura
కీబోర్డ్

-
usna harmonika
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
muzika
సంగీతం

-
notni stalak
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
nota
సూచన

-
orgulje
అవయవము

-
klavir
పియానో

-
saksofon
శాక్సోఫోను

-
pjevač
గాయకుడు

-
žica
తీగ

-
truba
గాలి వాద్యము

-
trubač
కొమ్ము ఊదువాడు

-
violina
వాయులీనము

-
violinska kutija
వాయులీనపు పెట్టె

-
ksilofon
జల తరంగిణి