పెద్ద జంతువులు     
Velike životinje

-

aligator

పెద్ద మొసలి

-

rogovi

దుప్పి కొమ్ములు

-

pavijan

బబూన్

-

medvjed

ఎలుగుబంటి

-

bivo

గేదె

-

kamila

ఒంటె

-

gepard

చిరుత

-

krava

గోవు

-

krokodil

మొసలి

-

dinosaur

డైనోసార్

-

magarac

గాడిద

-

zmaj

డ్రాగన్

-

slon

ఏనుగు

-

žirafa

జిరాఫీ

-

gorila

గొరిల్లా

-

nilski konj

హిప్పో

-

konj

గుర్రము

-

kengur

కంగారూ

-

leopard

చిఱుతపులి

-

lav

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ris

శివంగి

-

čudovište

భూతము

-

irvas

దుప్పి

-

noj

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

svinja

పంది

-

polarni medvjed

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

nosorog

రైనో

-

jelen

మగ జింక

-

tigar

పులి

-

morž

నీటి గుర్రము

-

divlji konj

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
aligator
పెద్ద మొసలి

-
rogovi
దుప్పి కొమ్ములు

-
pavijan
బబూన్

-
medvjed
ఎలుగుబంటి

-
bivo
గేదె

-
kamila
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
krava
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinosaur
డైనోసార్

-
magarac
గాడిద

-
zmaj
డ్రాగన్

-
slon
ఏనుగు

-
žirafa
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
nilski konj
హిప్పో

-
konj
గుర్రము

-
kengur
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lav
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ris
శివంగి

-
čudovište
భూతము

-
irvas
దుప్పి

-
noj
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
svinja
పంది

-
polarni medvjed
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
nosorog
రైనో

-
jelen
మగ జింక

-
tigar
పులి

-
morž
నీటి గుర్రము

-
divlji konj
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము