చిన్న జంతువులు     
Male životinje

-

mrav +

చీమ

-

buba +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

ptica +

పక్షి

-

kavez za ptice +

పక్షి పంజరం

-

kućica za ptice +

పక్షి గూడు

-

bumbar +

బంబుల్ ఈగ

-

leptir +

సీతాకోకచిలుక

-

gusjenica +

గొంగళి పురుగు

-

stonoga +

శతపాదులు

-

rak +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

muva +

ఈగ

-

žaba +

కప్ప

-

zlatna ribica +

బంగారు చేప

-

skakavac +

మిడత

-

morsko prase +

గినియా పంది

-

hrčak +

సీమ ఎలుక

-

jež +

ముళ్ల పంది

-

kolibri +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

iguana +

ఉడుము

-

insekt +

కీటకము

-

meduza +

జెల్లీ చేప

-

mače +

పిల్లి పిల్ల

-

bubamara +

నల్లి

-

gušter +

బల్లి

-

vaš +

పేను

-

mrmot +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

komarac +

దోమ

-

miš +

ఎలుక

-

ostriga +

ఆయిస్టర్

-

škorpion +

తేలు

-

morski konjic +

సముద్రపు గుర్రము

-

školjka +

గుల్ల

-

morski račić +

రొయ్య చేప

-

pauk +

సాలీడు

-

paukova mreža +

సాలీడు జాలము

-

morska zvijezda +

తార చేప

-

osa +

కందిరీగ

-
mrav
చీమ

-
buba
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
ptica
పక్షి

-
kavez za ptice
పక్షి పంజరం

-
kućica za ptice
పక్షి గూడు

-
bumbar
బంబుల్ ఈగ

-
leptir
సీతాకోకచిలుక

-
gusjenica
గొంగళి పురుగు

-
stonoga
శతపాదులు

-
rak
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
muva
ఈగ

-
žaba
కప్ప

-
zlatna ribica
బంగారు చేప

-
skakavac
మిడత

-
morsko prase
గినియా పంది

-
hrčak
సీమ ఎలుక

-
jež
ముళ్ల పంది

-
kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి

-
iguana
ఉడుము

-
insekt
కీటకము

-
meduza
జెల్లీ చేప

-
mače
పిల్లి పిల్ల

-
bubamara
నల్లి

-
gušter
బల్లి

-
vaš
పేను

-
mrmot
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
komarac
దోమ

-
miš
ఎలుక

-
ostriga
ఆయిస్టర్

-
škorpion
తేలు

-
morski konjic
సముద్రపు గుర్రము

-
školjka
గుల్ల

-
morski račić
రొయ్య చేప

-
pauk
సాలీడు

-
paukova mreža
సాలీడు జాలము

-
morska zvijezda
తార చేప

-
osa
కందిరీగ